Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi: SCI3030

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Eila Järvenpää Risto Sarvas

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Suunnittelija Susanna Reunanen

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden korkeakoulujen opiskelijat. Sivuaine on tarkoitettu muille kuin Informaatioverkostot-pääaineen opiskelijoille.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Osallistujamäärää sivuaineen kursseille voidaan rajata.

Esitiedot: CS-A1110 Ohjelmointi 1 (ensisijaisesti Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille, mutta myös muut sivuaineopiskelijat voivat valita tämän) tai CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (muiden Aallon koulujen opiskelijoille).

*HUOM. Ohjelmointikurssit suoritetaan pareittain: suoritetaan joko CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 & CS-A1121 Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 tai CS-A1110 Ohjelmointi 1 & CS-A1120 Programming 2. Perustieteiden korkeakoulun opiskelijat suorittavat aina Ohjelmointi 1 ja Programming 2 -kurssit.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Informationsnätverk, Information Networks.

...