Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi: BIZ30600
Laajuus: 24 op
Kieli: Suomi
Vastuuopettaja: Marketta Majapuro
Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen. Lukuvuonna 2019-2020, maksimissaan 5 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta.

Vastuuorganisaatio: Johtamisen laitos

Viestinnän sivuaine poistuu tarjonnasta 1.8.2020 alkaen. Jos sivuaineen suorittaminen on kesken, ota yhteyttä johtamisen laitoksen suunnittelijaan Berit Söderholm.

Osaamistavoitteet


Viestintä on olennaisessa roolissa organisaatioiden johtamisessa, ja sekä yksilölliset viestintätaidot että organisaatioiden viestinnän periaatteiden ja lainalaisuuksien tuntemus muodostavat elintärkeän osan kenen tahansa liike-elämän ammattilaisen kuten kenen tahansa organisaatioiden johtamisen tarvitsemasta ammattitaidosta. Siksi organisaatioviestinnän kursseilla opit, miten inhimillisen vuorovaikutuksen taidot ovat keskeisiä kaikissa työyhteisöissä. Opit myös yritysten sidosryhmäsuhteista, digitaalisen viestinnän hallinnasta ja suunnittelusta sekä muutoksen viestinnästä. Opinnoissa viestinnän käytännön toteutukset ja ilmenemismuodot liitetään keskeisiin organisaatio- ja johtamisviestinnän oppeihin ja suuntauksiin. Opit siis analysoimaan ja suunnittelemaan viestintää tutkimuspohjaisesti sekä hallitsemaan erilaisia viestintätilanteita. Saat myös palautetta oman osaamisesi kehittymisestä monipuolisten tehtävien kautta.

...