Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi: BIZ30530

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Professori Petri Kuoppamäki yliopistonlehtori Marja Luukkonen

Haku: Ei hakua. Kaikki sivuaineeseen sisällytettävissä olevat opintojaksot kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoimia. Voit ilmoittautua kursseille normaalisti weboodissa. Ennen sivuaineen suorittamisen aloittamista, varmistathan omasta koulustasi, että saat nämä opinnot sisällytettyä tutkintoosi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei hakua (katso kohta yllä), eikä näin ollen myöskään rajoitettua opiskelijamäärää.

...