Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Page properties
hiddentrue


Level

Master

LanguageFinnish
Available forBIZ All Aalto students only
ThemeGlobal business dynamics


Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ41308

Laajuus: 24 op

...

Vastuuopettaja: Professori Petri Kuoppamäki

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Haku: Ei hakua. Kaikki sivuaineeseen sisällytettävissä olevat opintojaksot kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoimia. Voit ilmoittautua kursseille normaalisti weboodissa. Ennen sivuaineen suorittamisen aloittamista, varmistathan omasta koulustasi, että saat nämä opinnot sisällytettyä tutkintoosi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei hakua (katso kohta yllä), eikä näin ollen myöskään rajoitettua opiskelijamäärää.

Kauppakorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. He suorittavat sivuaineen Yritysjuridiikka, aineopintotasoinen.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

...

titleA.Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuutta kandidaattitasolla

Sivuaineen rakenne 24 op

...

titleB. Opiskelijat jotka ovat suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden kandidaattitasolla


Sivuaineen rakenne 24 op

Valitse 4 kurssia listalta.

...

32E11100

...

Legal Aspects of Finance

...

6 op

...

I

...

32E15100

...

Kilpailuoikeus

...

6 op

...

II

...

32E21010

...

Rahoitusoikeus

...

32E2220

...

Elinkeinoverotus *)

...

6 op

...

I

...

32E25100

...

Kansainväliset sopimukset

...

6 op

...

II

...

32E28100

...

Markkinoiden juridinen toimintaympäristö

...

6 op

...

III

...

32E29000

...

European and International Tax Law

...

6 op

...

III

...

32E30001

...

Tax Challenges for Multinational Enterprises

...

6 op

...

*) Mikäli opiskelija on suorittanut aikaisemmin kurssin 32C220 Yritysverotus, Elinkeinoverotuksen kurssia ei voi suorittaa.

Excerpt Include
aaltopankki:taulukkotyylit
aaltopankki:taulukkotyylit
nopaneltrue

...