Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Page properties
hiddentrue


Level

Bachelor

and

Master

LanguageFinnish
Available forAll Aalto students
ThemeGlobal business dynamics


Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ41308

Laajuus: 24 op

...

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei hakua (katso kohta yllä), eikä näin ollen myöskään rajoitettua opiskelijamäärää.

Kauppakorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. He suorittavat sivuaineen Yritysjuridiikka, aineopintotasoinen.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Sivuaineen rakenne 24 op

...