Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Haku: Ei erillistä hakua, avoin sivuaine kaikille Aallon tutkinto-kohderyhmän opiskelijoille. Huomioi sivuaineelle tai siihen sisältyville kursseille asetetut esitietovaatimukset.

...

Luento‐ ja teoriaopetuksen lisäksi sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy ryhmissä ja/tai yksilöllisesti tehtäviä laskuharjoituksia ja projekti‐ ja laboratoriotöitä. Opiskelija voi kurssivalinnoillaan painottaa sivuaineen sisältöä joko biotieteiden ja bioprosessitekniikan tai biomassan jalostamisen suuntaan.


KoodiNimiOpintopisteetPeriodi
Kaikille yhteiset opinnot10
CHEM‐A1310Biotieteen perusteet5

1. kevät / III–IV

CHEM‐A1410Materiaalitieteen perusteet5

1. syksy / I–II

Valinnaiset opinnot10–15
Lisäksi valitaan 2–3 seuraavista kursseista (huomaa esitiedot):10–15
CHEM‐C2430Polymeeriteknologian perusteet52. syksy / II
CHEM‐C2230Pintakemia52. kevät / IV–V
CHEM‐C2330Biochemistry52. kevät / IV–V
CHEM‐C2310Bioprosessitekniikka52. kevät / IV–V
CHEM‐C2340Industrial Biomass Processes52. kevät / IV–V
CHEM‐A2300CHEM‐C2300Solu‐ ja molekyylibiologia52. syksy / I–II
CHEM‐C3320/CHEM-E1100Plant Biomass52. syksy / I