Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

- työnäyteportfolio, jossa esittelet taiteellista ja taidepedagogista toimintaasi max. 2-3 esimerkin kautta haluamallasi tavalla. Portfolioon tulee sisällyttää tiivis CV hakijan taiteellisen ja taidepedagogisen historian pohjalta. Työnäyteportfolio toteutetaan printattuna sähköisenä pdf-tiedostona A4-koossa ja sen tulee olla laajuudeltaan enintään 4 sivua.

...