Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteiset opinnot muodostuvat taide- ja teoriaopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Niiden laajuus tekniikan alalla on 34 28 op. Yhteiset opinnot ovat pakollisia kaikille Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiopiskelijoille.

Pääaineen opinnot muodostuvat arkkitehtuurin perus- ja aineopinnoista. Pääaine muodostaa tutkinnon keskeisen ja laajimman elementin, ja siihen sisältyy 10 op laajuinen kandidaatintyö ja -seminaari. Pääaineen opintojen laajuus on vähintään 106 112 op ja enintään 116 122 op.

Sivuaineen laajuus on 15 - 25 op ja sivuaine suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana.

...

Pääaineopinnot 112–122 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pääaineen pakolliset kurssit 1.vsk.

29

ARK-C0001

Perusteet: Tila 1

3

ARK-C0002

Perusteet: Paikka 1

6

ARK-A1000

Johdatus arkkitehtuurin historiaan

2

ARK-A2503

Software Basics 1

3

ARK-C0005

Perusteet: Voima

4

ARK-C0006

Perusteet: Aine 1

5

ARK-A3001

Design of Structures Basics

4

ARK-C3000

Johdatus kestävään suunnitteluun2

Pääaineen pakolliset kurssit 2.vsk.

41

ARK-C0003

Perusteet: Tila 2

4

ARK-C0004

Perusteet: Synteesi

10

ARK-C1501

Arkkitehtuurin perusteet, luentokurssi

3

ARK-A1002

Arkkitehtuurin historian harjoitustyö

3

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet

4

ARK-C0007

Perusteet: Aine 2

5

ARK-A3504

Arkkitehdin rakennusfysiikka

2

ARK-C5001

Kaupunki ja yhdyskunta

5

ARK-C5500

Kaupunki ja asuminen

5

Pääaineen pakolliset kurssit 3.vsk.

41

ARK-C1000

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1

3

ARK-C1001

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 2

3

ARK-C2000

Rakennussuunnittelun luentokurssi

5

ARK-C2004

Rakennussuunnittelu 1

5

ARK-C4501

Asuinympäristö

5

ARK-C4502

Analyysikurssi

2

ARK-C5003

Kaupunki ja liike

5

ARK-C5002

Kaupunkiluennot

3

ARTS3001.kand

Kandidaatintyö ja seminaari

10

ARTSt.kyps

Kypsyysnäyte

0


Pääaineen valinnaiset kurssit 1-3.vsk.

Opiskelija täydentää pääaineen opintoja siten, että pääaineen laajuus on

106

112 -

116

122 op. Mikäli opiskelija tekee ns. lyhyen sivuaineen (15 op), voi pääainetta täydentää muilla arkkitehtuurin opinnoilla: sopivia ovat mm. alla luetellut kurssit ja arkkitehtuurin omien sivuaineiden erilliset kurssit (varsinaiset sivuaineopiskelijat kuitenkin etusijalla). 

ARTS-A0102Ajatus6

ARK-A2504

Software Basics 2

3

ARK-A2505

Software Basics 3

3

ARK-C2502

Software Advanced 

2

ENG-A1002

ARTS-ENG-projekti

5

ARK-C1002

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 3 (mittausleiri)

6

ARK-C1500 

Arkkitehtuurigrafiikka

2-4

ARK-C2002

Rakennussuunnittelun rajapinnat

4

ARK-E0100 

Arkkitehtuurikilpailu

1-10

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1-10

ARK-E1009 

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E1506 

Arkkitehtuurin teorian erikoistyö

1-10

ARK-E1507 

Arkkitehtuurin teorian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E2004 

Rakennussuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E2005 

Rakennussuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E3506 

Rakennusopin erikoistyö

1-10

ARK-E3507 

Rakennusopin vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E4504 

Asuntosuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E4505 

Asuntosuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E5003 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E5004Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue

...