Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue

Koodi: BBB-B101

Laajuus: N 120 op.

Pääainevastaava: Lehtori Anna HeiskanenProfessori Miia Haavisto

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja televisiotuotannon maisteritason pääaineen tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia kohti itsenäistä audiovisuaalista yrittäjyyttä, elokuvatuotannon alaa koskevaa tutkimus- tai kehitysprojektia tai taiteellisen johtamisen ymmärryksen syvennystä.

...

Oman HOPS-keskustelussa laaditun opintosuunnitelman mukaisesti tuottaja syventää taiteellista ajatteluaan sekä osaamistaan johtamisen ja liiketoiminnan, kansainvälisten yhteistuotantojen ja –levityksen sekä dramaturgian osa-alueilla. Opintokokonaisuudet rakentuvat teoriaopetusjaksoille sekä työpajatyöskentelylle tai niiden yhdistelmille.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen yhteiset maisteriopinnot30
Yhteiset maisteriopinnot ovat kaikille elokuvataiteen maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia.
Teoria, taide ja tekijyys10
ELO-E1010MA-opinnäyteseminaari4-6
ELO-E1011Teoria, taide ja tekijyys 12
ELO-E1012Teoria, taide ja tekijyys 22-4
Alan käytännöt ja työelämätaidot10
ELO-E1013Ryhmädynamiikka ja johtaminen2
ELO-E1014Sopimukset ja tekijänoikeudet4
ELO-E1015Työhyvinvointi2
ELO-E1016Yrittäjyys ja työelämätaidot2
Analyysi ja visio10
ELO-E1017Seitsemäs taide2
ELO-E1018Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 12
ELO-E1019Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 22
Valitse kaksi seuraavista kursseista:4
ELO-E1020Elokuvan historia 52
ELO-E1021Elokuvan historia 62
ELO-E1022Elokuvan historia 72
Elokuva- ja televisiotuotannon syventävät opinnot30
Pakolliset:

ELO-E2515

Elokuvarahoitus ja -levitys

2-8

ELO-E2516

Kansainväliset yhteistuotannot

2-6

ELO-E2517

Markkinointi

2-4

ELO-E2518

Liiketoiminta, syventävä

2-4

ELO-E2519

Ajankohtaista tuottamisessa

2-6

ELO-E2520

Johtaminen ja projektinhallinta

2-8

Valinnaiset:

ELO-E2521

Pitching

2-4

ELO-E2522

Neuvottelutaidot ja juridiikka

2-4

ELO-E1541

Dokumentaarisen elokuvan tuottaminen ja rahoitus (yhdessä dokumentaarisen elokuvan kanssa)

2-4

ELO-E2523

TV-tuotanto (MA)

2-8

ELO-E1005

Elokuvataiteen vaihtuvasisältöiset kurssit (MA)

2-16

ELO-E3019

Digitaalinen jälkituotanto, VFX

2-4

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thesTaiteen maisterin opinnäyte30