Pages - Alphabetical View

View: Recently Updated · Alphabetical · Tree
Title Last Updated By Updated
Page: Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (i kraft fr.o.m 1.8.2021) Heli Heinola Nov 30, 2021
Page: Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (i kraft t.o.m. 31.7.2021) Heli Heinola Aug 12, 2021
Page: Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande (i kraft fr.o.m 1.8.2021) Heli Heinola Aug 03, 2021
Page: Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande (i kraft t.o.m. 31.7.2021) Heli Heinola Aug 12, 2021
Page: Aalto-universitetets etiska regler för studier och handläggning av förseelser mot reglerna Jaakko Marttila Sep 12, 2019
Page: Aalto-universitetets examensstadga för lägre och högre högskoleexamen Heli Heinola Dec 01, 2021
Page: Aalto-universitetets examensstrukturer för lägre och högre högskoleexamina (upphävd 16.11.2021) Heli Heinola Dec 01, 2021
Page: Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid Heli Heinola May 23, 2018
Page: Anvisningar för utredning av störningssituationer och misstankar om osakligt bemötande Saara Maalismaa Aug 07, 2019
Page: Att fortsätta studierna efter kandidatexamen i en annan teknisk högskola Heli Heinola Sep 07, 2020
Page: Begäran om rättelse i studieärenden Heli Heinola Sep 23, 2021
Home page: Bestämmelser om studier Heli Heinola Oct 14, 2021
Page: Examensstadga för doktorandutbildning (i kraft fr.o.m 1.8.2021) Heli Heinola May 31, 2021
Page: Examensstadga för doktorandutbildning (i kraft t.o.m. 31.7.2021) Heli Heinola Aug 31, 2021
Page: Examensstadga för Högskolan för elektroteknik (i kraft t.o.m. 31.7.2021) Heli Heinola Aug 31, 2021
Page: Examensstadga för Högskolan för ingenjörsvetenskaper (i kraft t.o.m. 31.7.2021) Heli Heinola Aug 31, 2021
Page: Examensstadga för Högskolan för kemiteknik (i kraft t.o.m. 31.7.2021) Heli Heinola Aug 31, 2021
Page: Examensstadga för Högskolan för konst, design och arkitektur (i kraft t.o.m. 31.7.2021) Heli Heinola Aug 31, 2021
Page: Examensstadga för Högskolan för teknikvetenskaper (i kraft t.o.m. 31.7.2021) Heli Heinola Aug 31, 2021
Page: Examinationsspråk i studieprestationsutdraget Heli Heinola Jun 14, 2021
Page: Lärdomsprovens offentlighet Jaakko Marttila Oct 23, 2019
Page: Omnämnanden i lägre och högre högskoleexamen Heli Heinola Nov 30, 2021
Page: Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter (i kraft fr.o.m 1.8.2020) Heli Heinola Feb 24, 2020
Page: Riktlinjer för elektronisk tentamen och användarvillkor för tentamenssystemet EXAM Heli Heinola Apr 17, 2020
Page: Riktlinjer för examens- och undervisningsspråk vid Aalto-universitetet Heli Heinola Jun 03, 2021
Page: Tentamensregler för Aalto-universitetet Heli Heinola Aug 11, 2021
Page: Turnitin - hjälper dig att skriva väl och undvika plagiering Perttu Puska May 11, 2018
Page: Uppförandekod - principer för ansvarsfullt uppförande i universitetsmiljön (i kraft t.o.m. 31.7.2020) Heli Heinola Feb 24, 2020
Page: Åtgärdsprogram för förebyggande av användning av rusmedel och stöd för ingripande i problemsituationer Jaakko Marttila Sep 26, 2019