Page Information

Title: Opetussuunnitelma 2018-2020  
Author: Aino Salminen Mar 28, 2018
Last Changed by: Laura Törmälä Dec 03, 2018
Tiny Link: (useful for email) https://into.aalto.fi/x/HA1K
Export As: Word · PDF  
Labels
Global Labels (1)
Page Permissions
Page restrictions:
 • Only hamalae3@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only jjm@aalto.fi can edit this page. (set by Jaakko Marttila at Apr 04, 2018 13:07)
 • Only kauppih1@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only koivukp1@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only kuparia1@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only nareahs1@aalto.fi can edit this page. (set by Jaakko Marttila at Nov 30, 2018 13:19)
 • Only ojamaka1@aalto.fi can edit this page. (set by Laura Törmälä at May 08, 2018 15:20)
 • Only pulkkii2@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only rintala5@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only salmina4@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only soderhol@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only tapentti@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only tormall1@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
 • Only tuholam1@aalto.fi can edit this page. (set by Aino Salminen at Mar 28, 2018 13:58)
Outgoing Links
External Links (1)
    www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794
Kauppatieteiden kandidaattiohjelma (6)     Page: Sivuaine 2018-2020
    Page: Kieli- ja viestintäopinnot 2018-2020
    Page: Vapaasti valittavat opinnot 2018-2020
    Page: Erikoistumisalueen opinnot 2018-2020
    Page: Liiketoimintaosaamisen perusteet 2018-2020
    Page: Opinnäyte 2018-2020
aaltopankki (1)     Page: Rakennetyylit