You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Yleistä valmistumisesta

Kauppatieteiden maisterin tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa lukuun ottamatta heinä- ja elokuuta. Tarkat valmistumispäivät löydät alla olevasta taulukosta.Kauppatieteiden maisterin todistus tulee tilata viimeistään 3 viikkoa ennen valmistumispäivää sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Tilaathan todistuksen vasta sitten sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset ovat Oodissa. Poikkeuksena pro gradu -tutkielman arvosana, kypsyysnäyte ja tutkielmaseminaari, joiden on oltava Oodissa viimeistään kaksi viikkoa ennen todistusjakoa. Muistathan, että sinun tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi opiskelijaksi voidaksesi tilata todistuksen ja valmistua. Poissaolevana ei siis voi valmistua.

Valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi

 KTM-todistusten jakopäivät ja aikarajat 2018

Todistusten jakopäivät ja aikarajat

Kevätlukukausi 2018

Todistusten jakopäivä

Kaikki suoritukset rekisterissä viimeistään**) Todistus tilattava viimeistään Tutkielma jätettävä viralliseen tarkistukseen MyCoursesissa
pe 26.1.2018 *)
pe 12.1.2018pe 5.1.2018pe 8.12.2017
pe 23.2.2018 *)pe 9.2.2018pe 2.2.2018pe 19.1.2018
pe 23.3.2018 (juhl)pe 9.3.2018pe 2.3.2018pe 16.2.2018
pe 27.4.2018 *)pe 13.4.2018pe 6.4.2018pe 23.3.2018
pe 25.5.2018 (juhl*)pe 11.5.2018pe 4.5.2018pe 20.4.2018
ke 13.6.2018 (juhl*)pe 11.5.2018pe 4.5.2018pe 20.4.2018
pe 29.6.2018 *)
pe 15.6.2018pe 8.6.2018pe 25.5.2018

(juhl*) = pe 25.5.2018 todistusten jako järjestetään juhlasalissa Töölössä ja ke 13.6.2018 pidetään yhteinen valmistujaistilaisuus kauppatieteiden kandidaattien kanssa Otaniemessä. Aikarajat valmistujaispäiville ovat samat. Valmistuva ilmoittaa haluamansa valmistumispäivän tutkintotodistuksen tilauslomakkeella.

(juhl) = todistusten jako juhlasalissa (Lisätietoa: Valmistuminen > Todistuksen noutaminen)

*) Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta (Töölön päärakennus, A-siiven 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, norm. pe 9-12.>> Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Tutkielman tekeminen.

Syyslukukausi 2018

Todistusten jakopäivä

Kaikki suoritukset

rekisterissä viimeistään**)

Todistus tilattava

viimeistään

Tutkielma jätettävä viralliseen

tarkistukseen MyCoursesissa

pe 21.9.2018 (juhl)pe 7.9.2018pe 31.8.2018pe 17.8.2018
pe 26.10.2018 *)pe 12.10.2018pe 5.10.2018pe 21.9.2018
pe 23.11.2018 *)pe 9.11.2018pe 2.11.2018pe 19.10.2018
to 20.12.2018 (juhl)pe 7.12.2018pe 30.11.2018pe 16.11.2018

(juhl) = todistusten jako juhlasalissa (Lisätietoa: Valmistuminen > Todistuksen noutaminen)

*) Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta (Töölön päärakennus, A-siiven 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, norm. pe 9-12.**) HUOM! Odotathan kärsivällisesti arvosanoja rekisteriin! Graduarvosanat hyväksytetään ohjaajan arvostelun jälkeen laitoksen johtajalla, jonka jälkeen ne viedään rekisteriin (kuitenkin viim. tässä mainittuun päivään mennessä).>> Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Tutkielman tekeminen.

SAVE THE DATE: Graduation Party 13.6.2018

Merkitsepä jo nyt kalenteriisi 13.6.2018! Kokoonnumme silloin yhdessä läheistesi kanssa juhlistamaan kaikkia lukuvuonna 2017–2018 valmistuneita aaltolaisia kandeja ja maistereita!

Märk datumet 13.6.2018 i din kalender! Då samlas vi tillsammans med dina närmaste för att fira alla under läsåret 2017–2018 utexaminerade Aalto-kandidater och -magistrar.

Save the date 13 June 2018! On that Wednesday, we will gather together with your relatives and friends to celebrate all the Aalto bachelors and masters, graduated during the academic year 2017–2018.

Lisätietoa/mera information/ more information!

 

 Tutkintotodistuksen tilaus

Tutkintotodistuksen tilaus

Tutkintotodistus tilataan sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Hakemus ohjautuu Kauppakorkeakoulun Oppimispalveluihin.Tilaathan todistuksen vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset ovat Oodissa. Poikkeuksena pro gradu -tutkielman arvosana, kypsyysnäyte ja tutkielmaseminaari, joiden on oltava Oodissa viimeistään kaksi viikkoa ennen todistusjakoa.Ohjeet todistuksen tilaamiseen:

 1. Täytä kauppatieteiden maisteriksi valmistuvan kysely >>Kysely kauppatieteiden maisteriksi valmistuvalle 2017
  Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulu ja Suomen Ekonomiliitto keräävät valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoilta palautetta opiskeluun ja työllistymiseen liittyvistä asioista. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastauksia ja vastaajia voida yhdistää toisiinsa. Saatua palautetta hyödynnetään mm. yliopiston toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä valmistuneiden työllistymisen ja palkkatason seurannassa.

 2. Tarkista WebOodista, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) on hyväksytty ja ajan tasalla. Tutkintotodistus tehdään aina hyväksytyn Hopsin perusteella. Tee tarvittaessa muutokset Hopsiin ja vahvistuta se ajoissa  opintokoordinaattorillesi ennen todistuksen tilaamista.

 3. Täytä ja tallenna sähköinen hakemuslomake eAge asiointijärjestelmässä. Täytä ja tallenna myös Financial Times Survey erillisellä välilehdellä. Muista lähettää hakemus eteenpäin järjestelmässä kun se on valmis! Virkailija näkee vain lähetetyt hakemukset. Opiskelijalle tiedotetaan sähköpostitse ja eAge-järjestelmän kautta, kun hakemus on käsitelty.
 Tutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Sekä kauppatieteiden maisterin tutkintotodistus tehdään opiskelijan vahvistetusta opintosuunnitelmasta (HOPS). Todistus sisältää ainoastaan tutkintoon sisältyvät opinnot 120 opintopistettä. Tutkintotodistukseen kuuluu itse todistus, tutkintotodistuksen liite (opintosuoritusote tutkintoon kuuluvista opinnoista) sekä Diploma Supplement
Englanninkielisestä maisteriohjelmasta valmistuvalle myönnetään samansisältöinen tutkintotodistus sekä suomeksi että englanniksi mikäli myös gradu on kirjoitettu englanniksi. Suomenkielisestä Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuvalle opiskelijalle myönnetään suomenkielinen tutkintotodistus sekä englanninkielinen käännös todistuksesta.

Kauppatieteiden maisterin tutkintotodistuksen liitteessä näkyvät seuraavat kokonaisuudet (TS2013):

Koulutusohjelma ja tutkielma84
Sivuopintokokonaisuus24
Vapaasti valittavat opinnot (*12
Yhteensä:120

(* Mikäli opiskelija suorittaa vapaavalintaisina kursseina lisäopintoja koulutusohjelman tai sivuopintojen kursseja, ne voi halutessaan sijoittaa koulutusohjelman tai sivuopintojen kokonaisuuteen. Tällöin vapaavalintaisten kurssien kokonaisuuteen jää vähemmän kuin 12 op. Huomaa, että tutkinnon kokonaislaajuus on 120 op.

Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet on arvosteltu arvosanoilla 1-5 (korkein) tai asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielmat arvostellaan asteikolla 1-5. Toisen kotimaisen kielen koe (virkamiesruotsi) on arvosteltu arvosanoilla hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot.Opintojen laajuudella painotetussa keskiarvossa ovat mukana ne suoritukset, jotka on arvosteltu arvosanoilla 1-5. Opintokokonaisuudelle lasketaan keskiarvo, mikäli laskennassa on mukana vähintään kahden opintojakson suoritus tai vähintään puolet ko. ryhmän opintojen laajuudesta. Jos ehto ei täyty, keskiarvoa ei lasketa. Koko tutkinnon keskiarvoon kuitenkin vaikuttavat kaikki siihen sisältyvät numeerisesti arvostellut opintosuoritukset. Keskiarvot pyöristetään kahteen desimaaliin.Tutkinnosta voidaan antaa kokonaisarvosanaksi oivallinen, jos tutkintoon kuuluvien opintojen laajuuksilla painotettu keskiarvo on 4,50-5,00.


 Todistuksen noutaminen

Juhlallinen todistustenjako

Kauppatieteiden maisteriksi valmistuvien lukuvuosittaisista todistustenjakopäivistä muutama on ns. juhlallisia todistustenjakotilaisuuksia. Näissä tilaisuuksissa jaetaan myös lisensiaattien ja tohtoreiden todistukset, mikäli heitä valmistuu kyseisenä päivänä.Tutkintotodistusten juhlalliset jakotilaisuudet pidetään päärakennuksen juhlasalissa todistustenjakopäivinä alkaen klo 14.15. Valmistuvia pyydetään saapumaan paikalle noin puolta tuntia aikaisemmin ohjelman kulun selostusta ja ohjeistusta varten. Valmistuville lähetettävässä tiedotteessa ilmoitetaan tarkemmat kellonajat ja kerrotaan, montako juhlavierasta tilaisuuteen saa kutsua. Yleensä määrä on kaksi vierasta/valmistuja.Juhlallisen todistustenjakotilaisuuden ohjelma on yleensä seuraava:

 • Musiikkia (KYL/KYN)

 • Dekaanin puhe

 • Todistustenjako

 • KY:n puhe

 • Helsingin Ekonomien tervehdys

 • Kuohuviini- ja täytekakkutarjoilu

Ohjelma kestää valmistuvien määrästä riippuen noin tunnin. Tilaisuuteen osallistumisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, kaikkien todistukset toimitetaan juhlasaliin ja nimet luetaan tilaisuudessa. Tilaisuudessa ei ole varsinaista pukukoodia, mutta miehillä on usein ollut puku ja naisilla vastaava asu.

HelpDesk

Mikäli valmistumispäivänä ei ole juhlallista todistustenjakotilaisuutta, haetaan kauppatieteiden maisterin tutkintotodistus valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta, Töölön päärakennus, A-siiven 1. kerros. Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, normaalisti perjantaisin 9-12. 

Noutaminen muulloin kuin ohjeistettuna aikana

Tutkintotodistus toivotaan noudettavan heti valmistumispäivänä ja ohjeistettuna aikana. Mikäli todistusta ei kuitenkaan noudeta silloin, se toivotaan noudettavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen. Mikäli todistusta ei haeta valmistumispäivänä sille varattuna aikana, se säilytetään Opinto- ja opiskelijapalveluissa (ei kuitenkaan Opinto- ja opiskelijapalveluiden Help Deskissa) myöhempää noutoa varten. Todistuksen hakemisesta on tällöin sovittava aina erikseen, esim. ottamalla yhteyttä valmistuminen-biz@aalto.fi. Todistus on mahdollista toimittaa tällöin asiasta erikseen sopimalla myös päärakennuksen neuvontaan noudettavaksi, joka on normaaliaukioloaikoinaan avoinna klo 8-19.

Noutaminen kun ei itse pääse paikalle - valtuuttaminen

Tutkintotodistuksen voi hakea myös valmistuvan opiskelijan valtuuttama henkilö. Tutkintotodistus voidaan poikkeustapauksessa lähettää myös postitse. Todistus lähetetään aina kirjattuna kirjeenä ja se luovutetaan postista vain valtakirjaan vastaanottajaksi merkitylle henkilölle henkilöllisyystodistusta vastaan. Huomioithan, että todistus on ainut kappale ja mikäli se katoaa postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljenteen, ei uutta alkuperäistä todistusta. Tutkintotodistus postitetaan vain pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.>> Valtakirja tutkintotodistuksen noutamista tai postittamista varten
Lomakkeella annat Aalto-yliopistolle oikeuden lähettää tutkintotodistuksen postitse tai valtuutat toisen henkilön noutamaan sen

 Dean's list
Jokaisen akateemisen lukuvuoden päättyessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani palkitsee apurahalla ne kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa yliopistolain määrittelemässä tavoiteajassa ja kuuluvat aloitusvuotensa opiskelijoiden joukossa 3 % parhaimmistoon. Tavoiteaika on perustasolle (suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon) valituilla korkeintaan 10 läsnäololukukautta ja suoraan maisteritasolle valituilla neljä läsnäololukukautta.Tutkinnon suoritusaikaan ei lasketa mukaan niitä lukukausia, jolloin opiskelija on ollut poissaolevana.Tutkinnon suorittaneet laitetaan järjestykseen tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella. Apurahaa ei tarvitse hakea erikseen.Lukuvuonna 2017–2018 valmistuneiden apurahat jaetaan syksyllä 2018. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle henkilökohtaisesti syksyllä 2018. Lisätietoa: Opiskelijana Aallossa > Stipendit ja apurahat.
 Masters' Gala

Jokaisen akateemisen lukuvuoden päätteeksi, viimeisen juhlallisen todistustenjakotilaisuuden jälkeen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja KY järjestävät Masters' Galan, jonne kutsutaan kaikki kuluvan lukuvuoden aikana valmistuneet kauppatieteiden maisterit.

Seuraava Masters’ Gala järjestetään 1.6.2018. Tilaisuudessa pääset juhlistamaan valmistumistasi samana lukuvuonna valmistuneiden opiskelijoiden kanssa ja tapaamaan mielenkiintoisia alumneja Kauppiksesta juhlallisen rennon illallisen merkeissä. Tule katsomaan, kuinka Rafla muuntautuu perinteisestä opiskelijaravintolasta alumnien juhlavaksi kohtaamispaikaksi!

Illan aikana pääset kuulemaan Kauppiksen alumnin, Alexander Patouchasin elämänohjeita tuoreille alumneille stand-upin muodossa. Dekaanimme Ingmar Björkman sekä Kauppiksen Vuoden Alumni Salla Vainio sanovat myös sanasen tilaisuudessa. Päätapahtuman jälkeen ilta jatkuu KY-talolla.

Jotta saat virallisen kutsun Masters' Galaan, muistathan rekisteröityä alumniksi AlumniNETiin ja pitää yhteystietosi ajantasalla!

Jos suunnittelet valmistuvasi kauppatieteiden maisteriksi lukuvuoden 2017-2018 aikana (viimeistään toukokuussa), nyt on hyvä hetki laittaa vauhtia gradun ja loppuopintojen tekoon! Tätä juhlaa et halua missata! Seuraa lisätietoja seuraavasta Masters' Galasta KY:n sivuilta (http://kyweb.fi/events/masters-gala/).

Lippujen myynti alkaa huhtikuun alussa (huomaathan, että paikkoja on rajoitetusti).

Jos sinulla on kysyttävää tapahtumaan tai alumniasioihin liittyen, ota yhteyttä: alumni-biz@aalto.fi.

Masters' Gala järjestettiin ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2016–2017, perjantaina 2.6.2017 klo 19 ravintola Raflassa. Lue uutinen ja katso kuvat Masters' Galasta täältä.

 Valmistumisen jälkeen

Täydennysopiskelu

Jos kauppatieteiden maisteriksi valmistunut opiskelija haluaa suorittaa valmistumislukukautenaan vielä jonkin kurssin täydennysopiskelijana, hän voi ottaa yhteyden osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi ilmaisen täydennysopiskeluoikeuden kirjaamista varten. Täydennysopiskelu on ilmaista vain valmistumislukukautena (esim. opiskelija valmistuu helmikuussa, oikeus voimassa 31.7. asti; opiskelija valmistuu lokakuussa, oikeus voimassa 31.12. asti).

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (aiemmin Helsingin kauppakorkeakoulu) ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon suorittaneille voidaan myöntää lukukaudeksi kerrallaan oikeus opetusryhmien koon niin salliessa täydentää opintojaan suorittamalla yliopistossa voimassa olevan tutkintosäännön mukaisia opintoja.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (aiemmin Helsingin kauppakorkeakoulu) alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille voidaan myöntää lukukaudeksi kerrallaan oikeus opetusryhmien koon niin salliessa täydentää opintojaan suorittamalla yliopistossa voimassa olevan tutkintosäännön mukaisia perus- ja aineopintotasoisia opintoja.

Täydennysopiskeluun oikeuttava maksu 90 € / lukukausi (1.8.2015 alkaen) maksetaan pankkiin seuraavia tietoja käyttäen:

Maksun saaja Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu
Tilinumero Nordea 166030-73505
IBAN FI47 1660 3000 0735 05 ja Swift NDEAFIHH
Viitenumero 700 00632

Maksun maksettuaan opiskelija ilmoittautuu Opinto- ja opiskelijapalveluiden HelpDeskissä. HelpDeskin yhteystiedot löytyy kohdasta: Yhteystiedot.

Tohtoriopinnot

Kauppatieteen tohtoriohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita kerran vuodessa järjestettävässä hakuprosessissa. Tarkemmat tiedot tohtoriohjelmasta ja hakuprosessista löytyvät täältä.

Alumnitoiminta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneena voit liittyä Aalto-yliopiston alumniverkostoon. Alumnina sinulla on mahdollisuus verkostoitua muiden alumnien kanssa ja pysyä yhteydessä Kauppakorkeakouluun ja Aalto-yliopistoon myös valmistumisen jälkeen. Halutessasi saat tietoa koulun ja yliopiston uutisista, kehityksestä ja tapahtumista, joiden avulla sinun on mahdollista kehittää omaa osaamistasi.

Voit liittyä alumniksi kandiksi tai maisteriksi valmistuessasi. Liittyminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään. Voit itse valita, kuinka aktiivisesti haluat osallistua alumnitoimintaan. Alumniverkostoon rekisteröityneenä alumnina saat muun muassa:

 • Mahdollisuuden verkostoitua muiden liike-elämän osaajien kanssa, niin oman alasi kuin muiden alojenkin sisällä
 • Tietoa Kauppakorkeakoulun ja Aalto-yliopiston tutkimuksesta ja kehityksestä
 • Mahdollisuuden päivittää omaa osaamistasi eri tapahtumissa ja tietoa jatkokouluttautumisesta (esim. Aalto EE:n kurssit, jatko-opinnot tai Avoimen yliopiston kurssit)
 • Mahdollisuuden vaikuttaa Kauppakorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kehittämiseen sekä nykyisten ja tulevien opiskelijoiden tukemiseen
 • Kutsuja erilaisiin tapahtumiin
 • Alumniuutiskirjeen sähköpostiisi tasaisin väliajoin
 • Aalto University Magazine -lehden

Lue lisää toiminnasta ja liity mukaan alumniverkostoon: www.aalto.fi/fi/cooperation/alumni/registration/

Tervetuloa mukaan!

Koordinaattori, alumnisuhteet
Emilia Karlén

Postiosoite:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Alumnisuhteet
PL 21210, 00076 AALTO

Matkapuhelin: 050 433 9712
Sähköposti: alumni-biz(at)aalto.fi

Suomen Ekonomien palvelut

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Lähes 50 000 jäsenellään Suomen Ekonomit on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

Suomen Ekonomit palvelee jäseniään heidän uransa joka käänteessä ja on ekonomien edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa.

Tietoa Suomen Ekonomien jäsenpalveluista (ekonomit.fi)