You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijapalvelupiste

Otakaari 4 / K1-talo, huone 103 (Otaniemi/Espoo)

 • voi ilmoittautua lukuvuodelle (ensisijaisesti WebOodissa, ks. ohje
 • voi hoitaa nimenmuutokset opiskelijarekisteriin (osoitetiedot voit muuttaa itse WebOodissa)
 • hoidetaan opiskelijoiden rekisteröintiin ja opinto-oikeuksiin liittyvät asiat
 • saa virallisia opiskelutodistuksia (virallisia, sähköisesti allekirjoitettuja suoritusotteita voit tulostaa WebOodista)
 • voi noutaa valmiita tutkintotodistuksia ja ilmoittautua todistustenjakotilaisuuksiin
 • Postiosoite:  Oppimispalvelut, PL 14100, 00076 AALTO
 • Sähköpostiosoite: studies-eng@aalto.fi
 • Aalto-yliopiston yhteinen helpdesk-osoite: opiskelijapalvelut@aalto.fi
 • Puhelin:  050 3478 230
 • Aallon yhteinen opiskelijapalvelupuhelin: 029 442 9280 (ma - to klo 9 - 15 ja pe klo 9 - 14  )

Avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 12 - 14 . 

Poikkeuksia aukioloissa:

SULJETTU helatorstaina 10.5.2018.

 Huom! Myös opintoneuvojien ja harjoitteluneuvojan vastaanottoaikoina palvelupisteeltä voi noutaa tutkintotodistuksia, suoritusotteita ja opiskelutodistuksia.


Aalto-yliopiston Starting Point

Otakaari 1, huone Y199

 • Virallisia läsnäolotodistuksia ja opintosuoritusotteita 
 • Opiskelu- ja läsnäolotodistukset

 • Viralliset opintorekisteriotteet

 • Lukukausi-ilmoittautumiset

 • Nimen- ja osoitteenmuutokset

Avoinna ma - pe klo 11- 13 (poikkeukselliset aukiolot)

Ohjelmien opiskelijapalvelut

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma (TS 2013)

Katri Koistinen, suunnittelija

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

 • opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma

huone K105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 413 8773
katri.koistinen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen: katri-koistinen.reservio.com

Erika Ruohonen, koordinaattori

Energia- ja ympäristötekniikka

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

Rakennettu ympäristö

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

huone K105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 3476498
erika.ruohonen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen: erika-ruohonen.reservio.com

Saara Meriluoto, koordinaattori

Kone- ja rakennustekniikka

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

huone K115, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4085549
saara.meriluoto@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen: https://saara-meriluoto.reservio.com/

Tiina Nikander, opintosihteeri

 • kandidaattiseminaarit
 • korkeakoulun yhteiset ENG iltatentit

huone K116, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4341493
tiina.nikander@aalto.fi

Tiia Pelkonen, opintosihteeri

 KJR ja ENY

 • tutkinto todistukset
 • suorituskirjaaminen 

huone K104, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4131816
tiia.pelkonen@aalto.fi

Sami Kauppinen, harjoitteluneuvoja

 • harjoittelu ja harjoittelukurssit
 • harjoitteluneuvonta

huone K103, Otakaari 4, PL 14100
sami.kauppinen@aalto.fi ja advisors-eng@aalto.fi

Opintoneuvojat

erilaiset opiskeluun ja opintojen edistymiseen liittyvät valinnat, HOPS:in tekeminen, WebOodin käyttö, kurssivalinnat ja korvaavuudet sekä palautteen antaminen

ks. yhteystiedot

Vastuuopettajat

 • opintosuoritukset
 • kurssipalaute

HUOM: Kurssin vastuuopettajan vastuulla on, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista annetaan 4 viikon kuluessa. Julkaisupaikka on ylleensä kurssin MyCourses-sivu. (OOS 30 §)

Kysy suorituksista ensin kurssin vastuuopettajalta. Opettajan toimitettua suoritustiedot opintopalveluihin, ne kirjataan muutaman arkipäivän kuluessa. Tämän jälkeen voit ongelmatapauksissa olla yhteydessä opintopalveluihin, studies-eng@aalto.fi.

Maisteriohjelmat

Advanced Energy Solutions (AAE, ENGin pääaineet), Energy Technology (EEN), Mechanical Engineering (MEC)

Jaakko Kölhi, suunnittelija  


 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • opiskelijoiden neuvonta
 • vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • erillisopinto-, JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset

huone K209, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4414038
jaakko.kolhi@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen: jaakko-kolhi.reservio.com

Helena Suonsilta, opintosihteeri

 • DI-todistukset
 • ME-laitoksen tohtorintutkintotodistukset
 • HOPS

huone K209, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 3089633,
helena.suonsilta@aalto.fi

Sanni Valkeapää, koordinaattori EEN, AAE:
 • HOPSin käsittely
 • opintojen ryhmittely
 • diplomityö: aihe ja hyväksyminen
 • valmistuminen
 • neuvonta
 • HOPS, vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • erillisopinto-, JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • lisäaika

huone Y336, Otakaari 1, PL 11100
puh. 050 4339710
sanni.valkeapaa@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen: https://sanni-valkeapaa.reservio.com/ 

 

Geoinformatics (GIS), Real Estate Economics (REC), Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT), Water and Environmental Engineering (WAT) ja Creative Sustainability (in tech) (CSt)

Päivi Kauppinen, suunnittelija

 

 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • HOPS, vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • erillisopinto-, JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • lisäaikahakemukset
 • neuvonta

huone K210, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 5987232
paivi.kauppinen@aalto.fi

Virpi Ojala, koordinaattori (GIS, REC, SPT, CSt)

 • neuvonta
 • suoritusten kirjaaminen
 • opintojen ryhmittely
 • diplomityöt
 • valmistuminen ja tutkintotodistukset

huone K104a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4420774
virpi.ojala@aalto.fi

Harri Långstedt, koordinaattori  (WAT-ohjelma)
 • neuvonta
 • suoritusten kirjaaminen
 • opintojen ryhmittely
 • diplomityöt
 • valmistuminen ja tutkintotodistukset

huone K211a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4138455
harri.langstedt@aalto.fi                  

 

 Building Technology (CIV), Geoengineering (GEO)

Jaakko Kölhi, suunnittelija
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • opiskelijoiden neuvonta
 • vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • erillisopinto-, JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset

huone K209, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4414038
jaakko.kolhi@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen: jaakko-kolhi.reservio.com  


Harri Långstedt, koordinaattori


 • neuvonta
 • HOPSit
 • opintojen ryhmittely ja moduulit
 • diplomityö
 • valmistuminen

huone K211a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4138455
harri.langstedt@aalto.fi                  

Virpi Ojala, koordinaattori

RRT ja YYT DI-vaihe:
 • neuvonta
 • HOPSit
 • hyväksilukuasiat
 • moduulimuutokset
 • opintosuoritukset
 • lisäaika

huone K104a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4420774
virpi.ojala@aalto.fi                   

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Ritva Viero, suunnittelija

 • tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri
 • tohtoriohjelman kehittäminen

huone 233, Tietotie 1 E, PL 15200
puh. 050 597 0610
ritva.viero@aalto.fi

Reetta Mannola, koordinaattori

 • opintosuunnitelman vahvistaminen
 • vastuuprofessorin tai päätoimisuuden muutokset
 • stipendit

huone 233, Tietotie 1 E, PL 15200
puh. 050 373 7702
reetta.mannola@aalto.fi

 

Korkeakoulun yhteiset oppimispalvelut

Kansainväliset oppimispalvelut, Ulkoiset asiakkaat-tiimi

Saara Sokolnicki, päällikkö, kansainväliset asiat

 • Ulkoiset asiakkaat -tiimin vetäjä
 • kansainvälisen opiskelijavaihdon sopimukset
 • kansainvälisten yhteisohjelmien sopimukset
 • kansainvälisten koulutushankkeiden sopimukset
 • ulkomaiset yliopistokumppanuudet
 • maisteriohjelmien haku- ja valinnat

huone 414a, Otakaari 4, PL 14100
puh. +358 50 593 4886
saara.sokolnicki@aalto.fi

Niina Huovinen, suunnittelija

 • lähtevien vaihto-opiskelijoiden haku ja neuvonta
 • opiskelijavaihdon apurahat
 • opiskelijavaihdon markkinointi

huone K104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. +358 50 521 1779
niina.huovinen@aalto.fi  ks. vastaanottoajat

Hannele Pietola, opintosihteeri

 • saapuvien vaihto-opiskelijoiden haku ja neuvonta 
 • saapuvien vaihto-opiskelijoiden opinto-oikeudet

huone K104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. +358 50 406 6951
hannele.pietola@aalto.fi  ks. vastaanottoajat

Börje Helenius, suunnittelija

 • kansainväliset maisteriohjelmat (Nordic Master)
 • maisteriohjelmien markkinointi ja valinnat

huone K115, Otakaari 4, PL 14100,
puh. +358 50 5906388
borje.helenius@aalto.fi

Jaana Kauppi, koordinaattori

 • IAK sihteeri
 • Aalto-yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden asumisasioiden koordinaattori
 • Maisterivaiheen opinto-opas
 • Oodi-oikeudet

huone K210, Otakaari 4, PL 14100
puh. 040 595 0626
jaana.kauppi@aalto.fi

 

Muut yhteiset oppimispalvelut

Mirka Jalonen, päällikkö, opintoasiat

 

huone 414a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 563 3386
mirka.jalonen@aalto.fi

Ville Kivimäki, projektipäällikkö

 • FUKS3-projekti

huone K211a, Otakaari 4, PL 1410
puh. 050 347 7263
ville.kivimaki@aalto.fi

Maire Syrjäkari, asiantuntija

 • ohjelmajohtajien palvelut -tiimin vetäjä
 • opetuksen ja opetusosaamisen pedagoginen kehittäminen

huone K204c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 523 3857
maire.syrjakari@aalto.fi 

Mari Martinmaa, koordinaattori

 • opinto-ohjaus
 • koulutuksen ja opetuksen pedagoginen kehittäminen
 • opetusosaamisen arviointi ja pedagoginen kehittäminen
 • opiskelijapalautteet

huone B115, Maarintie 6, PL 15600
puh.050 3048190
mari.martinmaa@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen: https://koordinaattori-mari-martinmaa.reservio.com/

Leila Kuusela, koordinaattori

 

 • harjoittelukurssit
 • opintoasioiden viestintä ja uutiskirjeet
 • opetusfoorumit
 • lukiolaisvierailut

huone K204a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 431 7424
leila.kuusela@aalto.fi

Virpi Riissanen, koordinaattori

 • orientaatio
 • opintotuutorointi
 • kotimainen liikkuvuus

huone B115, Maarintie 6, PL 15600
puh. 050 564 5495
virpi.riissanen@aalto.fi

Reeta Kalliomäki, opintosihteeri

 • opiskelijapalvelupiste
 • sopimus- ja erillisopinto-oikeudet ja -hakemukset
 • todistustenjaot

huone K102, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 347 5786
reeta.kalliomaki@aalto.fi