På svenska | In English

 

Opiskelijalla on Aalto-yliopiston tekniikan alalla mahdollisuus jatkaa tietyin edellytyksin opintojaan eri maisteriohjelmassa ja eri korkeakoulussa kuin mihin voimassaoleva DI-tutkinto-oikeus oikeuttaa.  

1.8.2016 tai sen jälkeen aloittaneet opiskelijat

Siirtymäperiaatteet koskevat 1.8.2016 tai sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. Jos opiskelijan opinto-oikeus on alkanut 1.8.2015, mutta opiskelija on ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla ensimmäisenä lukuvuotena poissa olevaksi lakisääteisistä syistä johtuen (ase- tai siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, sairaus tai vamma) ja ilmoittautuu toisena lukuvuotena läsnä olevaksi, opiskelun katsotaan alkaneen 1.8.2016.

Siirtymä  samaan tutkintoon johtavaan ohjelmaan Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen välillä  tapahtuu kandidaatti- ja maisteritutkintojen taitteessa seuraavien periaatteiden mukaan (1, 2, 3 tai 4):

N:o
Siirtymistapa
1Maisteriohjelmaan siirtymiselle ei ole ehtoja, vaan opiskelija voi jatkaa suoraan mistä tahansa saman koulutusalan kandidaattiohjelmasta.
2Kandidaatintutkintoon tulee olla sisällytettynä etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus.
3Kandidaatintutkintoon tulee olla sisällytettynä etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus ja kandidaatintutkinto on oltava suoritettuna vähintään tietyllä etukäteen määritellyllä arvosanavaatimuksella.
4Edellämainituista poikkeava tapa

Ohjelma tai hakukohde ja siirtymistapa

OHJELMA TAI SEN HAKUKOHDE
TAPAVAADITTU SIVUAINEKESKIARVOPOIKKEAVAN TAVAN SELVITYS
Master's Programme in Advanced Energy Solutions Industrial Energy Processes and Sustainability2 CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka sivuaine
CHEMin opiskelijoille ja ENGin Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille ei ole sivuainevaatimusta.
Sustainable Energy Conversion Processes3 ENG3061 Energiatekniikan sivuaine 25 op 3,0CHEMin opiskelijoille ei ole sivuainevaatimusta
Sustainable Energy in Buildings and Built Environment3 ENG3061 Energiatekniikan sivuaine 25 op 3,0CHEMin opiskelijoille ei ole sivuainevaatimusta
Sustainable Energy Systems and Markets1


Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials) SCI324

haku ohjelman oman hakuajan puitteissa

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering1


Master's Programme in Building Technology3ENG3064 Rakennustekniikan sivuaine 25 op 3,0
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials EngineeringBiomass Refining CHEM30212CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka -sivuaine

Biotechnology CHEM30222ELEC3021 Bioinformaatioteknologia sivuaine (25 op laajuisena, sis. CHEM-A1220 

Principles of General and Organic Chemistry)Chemical and Process Engineering CHEM30432CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka -sivuaine

Chemistry CHEM30232CHEM3016 Kemia -sivuaine

Fiber and Polymer Engineering CHEM30242CHEM3016 Kemia -sivuaine

Functional Materials CHEM30252CHEM3015 Materiaalitiede ja -tekniikka -sivuaine (sivuainetta ei enää tarjota)
tai
CHEM3016 Kemia -sivuaine (CHEM-A1230 Orgaanisen kemian perusteet, 5 op CHEM-C1230 Principles of Physical Chemistry, 5 op CHEM-C2240 Epäorgaaninen kemia CHEM-C2230 Pintakemia


Sustainable Metals Prosessing CHEM30262

CHEM3016 Kemia -sivuaine
tai
CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka -sivuaineMaster's Programme in Computer, Communication and Information Sciences SCI26Acoustics and Audio Technology1


Communications Engineering1


Computer Science

2


SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisenaGame Design and Production4

vain maisterihaun kautta
Human-Computer Interaction2SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisena

Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence2


SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisenaSecurity and Cloud Computing2


SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisenaSignals, Speech and Language Processing1


Software and Service Engineering

2


SCI3031 Tietotekniikan sivuaineen vaativampi opintopolku 25 op:n laajuisenaMaster's Programme in Creative Sustainability- M.Sc in Technology4

vain maisterihaun kautta
Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology1


Master's Programme in Energy Technology


tähän ei voi enää siirtyä muista kouluista, AAE-ohjelma korvaa tämän
Master's Programme in Engineering Physics SCI21

3


SCI3032 Teknillisen fysiikan, SCI3035 Energiatieteiden tai SCI3104 Quantum Technologyn sivuaine 25 op:n laajuisena

4,0
Master's Programme in Geoengineering3 ENG3062 Georakentamisen sivuaine 25 op3,0
Master's Programme in Geoinformatics1


Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) SCI284

haku ohjelman oman hakuajan puitteissa
Master's Programme in Industrial Engineering and Management SCI233SCI3037 Tuotantotalouden sivuaine 25 op:n laajuisena4,2
Master's Programme in Information Networks SCI24

3


SCI3030 Informaatioverkostojen sivuaine

4,0
Master's Programme in International Design Business Management SCI274

vain maisterihaun kautta


Master's Programme in Life Science Technologies SCI25
Katso ehdot siirtymiselle

Bioinformatics and Digital Health

2

 Biomedical Engineering

2

Biosensing and Bioelectronics2
Biosystems and Biomaterials Engineering2
Complex Systems

2

Human Neuroscience and Technology2

Master's Programme in Mathematics and Operations Research SCI221


Master's Programme in Mechanical Engineering3ENG3063 Konetekniikan sivuaine 25 op 3,7
Master's Programme in Nano and Radio Sciences1


Master's Programme in Real Estate Economics3ENG3065 Kiinteistötalouden sivuaine 25 op 3,5
Master’s Programme in Security and Cloud Computing SCI304

haku ohjelman oman hakuajan puitteissa
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering3ENG3047 Rakennetun ympäristön sivuaine 25 op 3,0
Master's Programme in Water and Environmental Engineering3ENG3071 Vesi- ja ympäristötekniikan sivuaine 25 op 3,0