You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Programme Director
Professor Simo Hostikka

Aalto University School of Engineering
Department of Civil Engineering 

Professors
Gerhard Fink
Jari Puttonen
Risto Kiviluoma
Lauri Koskela
Jarek Kurnitski
Xiaoshu Lu-Tervola
Jarkko Niiranen
Juha Paavola
Jouko Pakanen
Antti Peltokorpi 
Jari Puttonen
Heidi Salonen
Olli Seppänen
Vishal Singh

Planning Officer, Study Affairs
Jaakko Kölhi
jaakko.kolhi@aalto.fi
tel. +358 50 441 4038
Otakaari 4, room K209
P.O. Box 14100 00076 Aalto
jaakko-kolhi.reservio.com
  

General information: masters-eng@aalto.fi

With questions regarding admission to the programme,
please contact Aalto University Admission Services: admissions@aalto.fi

Ohjelmien opiskelijapalvelut

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Katri Koistinen, suunnittelija

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

 • opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma

huone 105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 413 8773
katri.koistinen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen

Erika Ruohonen, koordinaattori

Energia- ja ympäristötekniikka

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

Rakennettu ympäristö

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

huone 105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 3476498
erika.ruohonen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen

Virpi Ojala, koordinaattori


Kone- ja rakennustekniikka

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4420774
virpi.ojala@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen 

Tiina Nikander, koordinaattori

 • kandidaattiseminaarit
 • korkeakoulun yhteiset ENG iltatentit

huone 105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4341493
tiina.nikander@aalto.fi

Tiia Pelkonen, opintosihteeri

 KJR ja ENY

 • tutkintotodistukset
 • suoritusten kirjaaminen 

huone 105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4131816
tiia.pelkonen@aalto.fi

Opintoneuvojat

Erilaiset opiskeluun ja opintojen edistymiseen liittyvät valinnat, yleinen opintoneuvonta- ja ohjaus, HOPS:in tekeminen, WebOodin/Sisun käyttö, kurssivalinnat- ja korvaavuudet sekä palautteen antaminen

ks. yhteystiedot

Vastuuopettajat

 • opintosuoritukset
 • kurssipalaute

HUOM: Kurssin vastuuopettajan vastuulla on, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista annetaan 4 viikon kuluessa. Julkaisupaikka on ylleensä kurssin MyCourses-sivu. (OOS 30 §)

Kysy suorituksista ensin kurssin vastuuopettajalta. Opettajan toimitettua suoritustiedot opintopalveluihin, ne kirjataan muutaman arkipäivän kuluessa. Tämän jälkeen voit ongelmatapauksissa olla yhteydessä opintopalveluihin, studies-eng@aalto.fi.

Maisteriohjelmat

Advanced Energy Solutions (AAE, ENGin pääaineet), Energy Technology (EEN), Mechanical Engineering (MEC)

Mari Rummukainen
(Jaakko Kölhin sijainen),
suunnittelija


 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • opiskelijoiden neuvonta
 • vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • JOO- ja FITech-hakemukset

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4414038
mari.j.rummukainen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen

Helena Suonsilta,
koordinaattori

koulutusneuvoston sihteeri

MEC:

 • diplomityö: aihe ja hyväksyminen
 • valmistuminen
 • neuvonta
 • HOPS
 • lisäaika

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 3089633,
helena.suonsilta@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen

Sanni Valkeapää,
koordinaattori
 EEN, AAE:
 • diplomityö: aihe ja hyväksyminen
 • valmistuminen
 • neuvonta
 • HOPS, vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • lisäaika
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma

huone 145, Otaniementie 9, PL 17000
puh. 050 4339710
sanni.valkeapaa@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen

Geoinformatics (GIS), Real Estate Economics (REC), Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT), Water and Environmental Engineering (WAT), Creative Sustainability in Real estate and Water Management (CS in RE&WM) ja Urban Studies and Planning in Real Estate Economics (USP in REE)

Päivi Kauppinen, suunnittelija


 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • HOPS, vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • lisäaikahakemukset
 • neuvonta

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 5987232
paivi.kauppinen@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen:
Vihta-järjestelmän kautta tai sähköpostitse

Virpi Ojala, koordinaattori

 • neuvonta
 • suoritusten kirjaaminen
 • opintojen ryhmittely
 • diplomityöt
 • valmistuminen ja tutkintotodistukset

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4420774
virpi.ojala@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen

Harri Långstedt, koordinaattori  (WAT-ohjelma)
 • neuvonta
 • suoritusten kirjaaminen
 • opintojen ryhmittely
 • diplomityöt
 • valmistuminen ja tutkintotodistukset

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4138455
harri.langstedt@aalto.fi                  

Keskusteluajan varaaminen

 Building Technology (CIV), Geoengineering (GEO)

Mari Rummukainen
(Jaakko Kölhin sijainen),
suunnittelija
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • opiskelijoiden neuvonta
 • vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • JOO- ja FITech-hakemukset

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4414038
mari.j.rummukainen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen


Harri Långstedt,
koordinaattori


 • neuvonta
 • HOPSit
 • opintojen ryhmittely ja moduulit
 • diplomityö
 • valmistuminen

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4138455
harri.langstedt@aalto.fi  

Keskusteluajan varaaminen

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Ritva Viero,
suunnittelija

 • tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri
 • tohtoriohjelman kehittäminen

huone 233, Tietotie 1 E, PL 15200
puh. 050 597 0610
ritva.viero@aalto.fi

Reetta Mannola,
koordinaattori

 • opintosuunnitelman vahvistaminen
 • vastuuprofessorin tai päätoimisuuden muutokset
 • stipendit

huone 233, Tietotie 1 E, PL 15200
puh. 050 373 7702
reetta.mannola@aalto.fi


Korkeakoulun yhteiset oppimispalvelut

Kansainväliset oppimispalvelut, Ulkoiset asiakkaat-tiimi

Saara Sokolnicki
päällikkö, kansainväliset asiat

 • Ulkoiset asiakkaat -tiimin vetäjä
 • kansainvälisen opiskelijavaihdon sopimukset
 • kansainvälisten yhteisohjelmien sopimukset
 • kansainvälisten koulutushankkeiden sopimukset
 • ulkomaiset yliopistokumppanuudet
 • maisteriohjelmien haku- ja valinnat

huone 414a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 593 4886
saara.sokolnicki@aalto.fi

Melina Nummi,
suunnittelija

 • lähtevien vaihto-opiskelijoiden haku ja neuvonta
 • opiskelijavaihdon apurahat
 • opiskelijavaihdon markkinointi

huone 116, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 431 0348
melina.nummi@aalto.fi

Hannele Pietola,
opintosihteeri

 • saapuvien vaihto-opiskelijoiden haku ja neuvonta 
 • saapuvien vaihto-opiskelijoiden opinto-oikeudet

huone 145, Otaniementie 9, PL 17000
puh. 050 406 6951
hannele.pietola@aalto.fi  ks. vastaanottoajat

Börje Helenius,
suunnittelija

 • kansainväliset maisteriohjelmat (Nordic Master)
 • maisteriohjelmien markkinointi ja valinnat

huone 145, Otaniementie 9 PL 17000,
puh. 050 5906388
borje.helenius@aalto.fi 
Keskusteluajan varaaminen

Mari Rummukainen
(Saara Kanervan sijainen),
suunnittelija
 • Opiskelijapalvelut (SUP) -tiimin vetäjä
 • kansainväliset maisteriohjelmat (EIT)
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • opiskelijoiden neuvonta
 • maisterivaiheen opiskelijoiden akateeminen ohjaus

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4414038
mari.j.rummukainen@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen


Jaana Kauppi,
koordinaattori

 • IAK sihteeri
 • Aalto-yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden asumisasioiden koordinaattori
 • Maisterivaiheen opinto-opas
 • Oodi-oikeudet

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 040 595 0626
jaana.kauppi@aalto.fi

Muut yhteiset oppimispalvelut

Milla Vaisto-Oinonen
(Mirka Jalosen sijainen)
päällikkö, opintoasiat


huone 414a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 362 8880
milla.vaisto-oinonen@aalto.fi

Ville Kivimäki,
projektipäällikkö

 • T4-projekti

huone 145, Otaniementie 9, PL 17000
puh. 050 347 7263
ville.kivimaki@aalto.fi

Maire Syrjäkari,
asiantuntija

 • ohjelmajohtajien palvelut -tiimin vetäjä
 • opetuksen ja opetusosaamisen pedagoginen kehittäminen

huone 115, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 523 3857
maire.syrjakari@aalto.fi 

Sanna Hangelin
(Mari Martinmaan sijainen)
koordinaattori • opiskelijapalautekyselyt
 • opetusosaamisen arviointi
 • opetuksen pedagoginen kehittäminen
 • opinto-ohjaus

huone 115, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 304 8190
sanna.hangelin@aalto.fi

Leila Kuusela,
koordinaattori


 • harjoittelukurssit
 • opintoasioiden viestintä ja uutiskirjeet
 • opetusfoorumit
 • lukiolaisvierailut

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 431 7424
leila.kuusela@aalto.fi

Virpi Riissanen,
koordinaattori

 • orientaatio
 • opintotuutorointi
 • kotimainen liikkuvuus

Otaniementie 9, PL 17000
puh. 050 564 5495
virpi.riissanen@aalto.fi

Reeta Kalliomäki,
opintosihteeri

 • opiskelijapalvelupiste
 • sopimus- ja erillisopinto-oikeudet ja -hakemukset
 • todistustenjaot

huone 103, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 347 5786
reeta.kalliomaki@aalto.fi