Suomeksi | In English


Studerande har inom det tekniska utbildningsområdet möjlighet att under vissa förutsättningar fortsätta sina studier i ett annat magisterprogram och i en annan högskola än vad den gällande studierätten till DI-examen berättigar till.

Principerna för överflyttning för dem som inlett sina studier 1.8.2016 eller därefter

Övergångsprinciperna gäller de studerande som har inlett sina studier 1.8.2016 eller senare. Om en studerandes studierätt har inlett 1.8.2015, men denne har anmält sig som frånvarande, enligt universitetets bestämmelser, av lagstadgade orsaker (värnplikt, civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, sjukdom eller skada) under det första läsåret och anmäler sig som närvarande under det andra läsåret, så anses att studerandens studier har inlett 1.8.2016.

Principer (1,2,3 och 4) för överflyttning till ett program som leder till samma examen inom de tekniska högskolorna i skarven mellan kandidat- och magisterexamen:

N:o

Principer

1Det ställs inga villkor för överflyttning till magisterprogrammet, utan studeranden kan fortsätta direkt från vilket som helst kandidatprogram inom samma utbildningsområde.
2Det ställs inga villkor för överflyttning till magisterprogrammet, utan studeranden kan fortsätta direkt från vilket som helst kandidatprogram inom samma utbildningsområde.
3En på förhand fastställd biämneshelhet ska ingå i kandidatexamen och kandidatexamen ska vara avlagd med minst ett på förhand fastställt vitsord.
4Villkor som avviker från de ovan nämnda

Program eller ansökningsalternativ inom programmet

Olika sätt att flytta över >> Läs mer på finska eller på engelska