You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa painotetaan laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamista, monikulttuurista toimintaympäristöä, työskentelyä ryhmissä, yrittäjähenkisyyttä, eettisiä valintoja sekä itsensä ilmaisemista. Ohjelmassa on  pääainetta:

  • johtaminen
  • laskentatoimi
  • markkinointi
  • rahoitus
  • taloustiede
  • tieto- ja palvelujohtaminen
  • viestintä
  • yritysjuridiikka