You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa painotetaan laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamista, monikulttuurista toimintaympäristöä, työskentelyä ryhmissä, yrittäjähenkisyyttä, eettisiä valintoja sekä itsensä ilmaisemista. Ohjelmassa on seitsemän erikoistumisaluetta:

  • johtaminen
  • laskentatoimi
  • markkinointi
  • rahoitus
  • taloustiede
  • tieto- ja palvelujohtaminen
  • viestintä
  • yritysjuridiikka

Tämä sivusto on ohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien erikoistumisalueiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy kandidaattiohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun.

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu tarjoaa myös kauppatieteiden englanninkielisen ohjelman Mikkelissä.