På svenska | In English

Kypsyysnäyte on sekä alempaan että ylempään perustutkintoon kuuluva suoritus, jolla mitataan perehtyneisyyttä kandidaatintyön tai diplomityön alaan ja koulusivistyskielen hallintaa.

Suomen- ja ruotsinkielisten kypsyysnäytteiden kieliasu tarkastetaan kielikeskuksessa. Englanninkielisten kypsyysnäytteiden kieliasua ei tarkasteta. Jos kandidaatin tutkinnon yhteydessä kirjoitetun kypsyysnäytteen kieliasu on hyväksytty, ylempää perustutkintoa varten annettavan kypsyysnäytteen kieliasua ei enää tarkasteta.

Tekniikan kandidaatin tutkinto

Kandidaattiseminaariin integroitu kypsyysnäyte

Useissa kandidaattiseminaareissa kypsyysnäytteenä toimii osa opiskelijan kandidaatintyötä, kun työ kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Opiskelija tutustuu seminaariluennoilla tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin. Lisäksi hän saa pienryhmätyöskentelyn (tekstipajat) yhteydessä tieteellisen kirjoittamisen opettajalta palautetta opinnäytteensä tekstistä. Tarvittaessa opiskelija toimittaa tekstistä palautteen perusteella muokatun version.

Kandidaattiseminaarin tieteellisen kirjoittamisen kokonaisuus työnsä muulla kuin koulusivistyskielellään kirjoittaville, kun koulusivistyskieli on suomi

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä muulla kuin suomen kielellä, kypsyysnäytteenä on kandidaatintyön suomenkielinen tiivistelmä (abstrakti). Tiivistelmä kirjoitetaan lopulliseen muotoonsa, kun työ on muuten valmis.

Opiskelija osallistuu tieteellisen kirjoittamisen luentoihin sekä lukukausittain järjestettävään tiivistelmätyöpajaan. Työpajassa perehdytään tiivistelmään tekstilajina ja työstetään omaa tiivistelmää. Pajassa opiskelija tiivistelmäversiosta myös palautetta sekä ohjaajalta että pajan osallistujilta. Työnsä englanniksi kirjoittavat osallistuvat myös englanninkielisiin tekstityöpajoihin.

Tiivistelmän laatijan pikaohje:

  • Sovita tiivistelmäteksti sille lomakkeessa varattuun tilaan. Ohjeellinen pituus on noin 300 sanaa.            
  • Käytä riviväliä 1. Jaa teksti 2–5 ytimekkääksi kappaleeksi.
  • Kirjoita työn keskeiset avain- eli asiasanat niille varattuun kohtaan. Niillä on yhteys koulutusalaasi, koulutusohjelmaasi ja pääaineeseesi sekä vastuuopettajaan ja työn ohjaajaan.
  • Sisällytä tiivistelmään työsi olennainen anti niin, että se antaa lukijalle kokonaiskuvan työstäsi.                                                                                                                                                  
  • Kirjoita tiivistelmä itsenäiseksi tekstiksi, joka tulee toimeen omillaan eli on ymmärrettävä, vaikka ei lukisi kandidaatintyötä.
  • Sovella tiivistelmään tieteellisen tekstin konventioita: osoita argumentointitaitoa, määrittele keskeisiä käsitteitä, käytä persoona- ja aikamuotoja tarkoituksenmukaisesti ja käytä asiatyyliä.

Suomenkielinen tiivistelmä lähetetään kirjoitusviestinnän yhteysopettajalle.  

Taiteen kandidaatin tutkinto ja tekniikan kandidaatin tutkinto (ARK, MARK)

Taiteen ja tekniikan (ARK, MARK) kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte suoritetaan osana kandidaatin opinnäyteseminaaria koulusivistyskielellä. Opiskelija osallistuu opinnäyteseminaarin yhteydessä järjestettäviin tekstityöpajoihin, joissa hän saa palautetta opinnäytteensä tekstistä ja tukea kirjoittamiseen.

Opiskelijan, joka kirjoittaa kandidaatin opinnäytetyönsä muulla kuin koulusivistyskielellään (suomi tai ruotsi), kirjoittaa opinnäytetyöstään tiivistelmän koulusivistyskielellään kielitaidon toteamista varten. Suomenkielinen tiivistelmä lähetetään kirjoitusviestinnän yhteysopettajalle.  

Kauppatieteen kandidaatin tutkinto

Suomenkielisten kypsyysnäytteiden kieliasu tarkastetaan Kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksella.