På svenska | In English

Kauppatieteen opiskelija voi suorittaa monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op). Se koostuu kahdesta erikielisestä 12 opintopisteen kokonaisuudesta. Sivuopintokokonaisuuden voi sijoittaa joko KTK- tai KTM -tutkintoon. Tutkintojen tavoitteiden mukaisesti sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja.

Tekniikan tai taiteen alan opiskelija voi suorittaa kielen tai viestinnän opintokokonaisuuden, johon sisältyy vähintään 15 opintopistettä ko. aineen opintoja.