På svenska | In English

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteen maisterin tutkintoon ei sisälly pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Opiskelija voi sijoittaa KTM-tutkintoonsa Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op). Opiskelija voi sijoittaa kielten opintojaksoja myös KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Taiteen maisterin tutkinto

Taiteen maisterin tutkintoon ei sisälly pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Mikäli kieli- ja viestintäopintoja ei ole suoritettu ennen maisterin opintoja, tulee opiskelijan suorittaa taiteen maisterin tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkintoon ei sisälly pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Mikäli kieli- ja viestintäopintoja ei ole suoritettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä, tulee opiskelijan suorittaa seuraavat kieli- ja viestintäopinnot diplomi-insinöörin tutkinnon yhteydessä.

Tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot:

  • Koulusivistyskielen suullisen ja kirjallisen viestinnän taito osoitetaan diplomityön yhteydessä
    • Mikäli koulusivistyskieltä ei ole suoritettu ennen arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin opintoja, opiskelijan tulee suorittaa suullisen ja kirjallisen taito LCA-7000 Kirjoita ja puhu asiantuntevasti -kurssilla.
  • Toinen kotimainen kieli 2 op
    • Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat suorittavat toisen kotimaisen kielen opintoja 3 op.
  • Vieras kieli 3 op