På svenska I In English

Alla on esitelty opiskelijoille tarkoitetut kurssit ja ohjelmat, jotka valmentavat vaihtoon ja/tai harjoitteluun lähtöön. Useampia kieliä yhdistävä tehokas harjoittelumuoto löytyy Aalto-tandem-kurssivaihtoehdoista  Each One Teach One (LC-0010).

ARTS, CHEM, ELEC, ENG ja SCI


 Englanti
 Espanja

Katso myös

 Opiskelijavaihtoon lähtevien kauppatieteen (BIZ) opiskelijoiden kielitaitotaso

Monet kauppatieteen opiskelijoille tarjotut kielten opintojaksot valmentavat vaihto-opiskeluun. Vaihto-opiskelussa vaaditun kielitaidon kannalta keskeistä ei ole niinkään tiettyjen opintojaksojen suorittaminen, vaan ennen kaikkea saavutettu kielitaidon taso. Kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat vaihdossa ollessaan sivuaineopintonsa, joten heiltä edellytetään kauppatieteen opintojen onnistumiseksi riittävää kielitaitoa (vähintään CEFR-taso B2) siinä kielessä, jolla opetus vaihtoyliopistossa annetaan. 

Tarkista vaihtoyliopistossa vaadittava taitotaso ja opinto-oppaan kurssikuvauksista kielten opintojaksojen tavoitetaso. Vaihtoon tarvittava taso (vähintään B2) tulee olla saavutettu vaihtoon lähdettäessä, joten tämä on syytä ottaa huomioon HOPSia laadittaessa. Opiskelijavaihtoon voi siis hakea, vaikka vaadittavaa kielitaidon tasoa ei vielä ole saavutettu, kunhan tarvittavat opintojaksot on kirjattu HOPSiin ja taso saavutetaan ennen lähtöä.