Suomeksi | In English

Som en del av kandidat- eller magisterexamen ska studeranden kunna påvisa språkkunskaper i de inhemska språken och i minst ett främmande språk. Vad gäller ekonomie kandidatexamen ska språkkunskaperna påvisas i minst två främmande språk. Dessutom kan du studera vilket annat som helst av språken eller genomföra vilken som helst av kurserna i kommunikation bland utbudet på språkcentret som en del av de fritt valbara studierna i din examen.