Suomeksi | In English

Som en del av kandidat- eller magisterexamen ska studeranden kunna påvisa språkkunskaper i de inhemska språken och i minst ett främmande språk. Vad gäller ekonomie kandidatexamen ska språkkunskaperna påvisas i minst två främmande språk. Dessutom kan du studera vilket annat som helst av språken eller genomföra vilken som helst av kurserna i kommunikation bland utbudet på språkcentret som en del av de fritt valbara studierna i din examen.

Ekonomie kandidatexamen


De obligatoriska studierna i språk och kommunikation i EK-examen omfattar 18 sp

 • Svensk affärskommunikation 1, 3 sp
 •  Business Communication Skills, 3 sp. Undervisningen ordnas av institutionen för ledarskap, Department of Management Studies.
 • Kommunikation på främmande språk, något annat än företagskommunikation på engelska, 6 sp
 • Valbara studier, 6 sp:de valbara studierna kan avläggas genom att komplettera tidigare studieprestationer i kommunikation på svenska, engelska eller ett annat främmande språk. De 6 studiepoängen kan fördelas på studier i två olika språk. Alternativt kan de valbara studierna även avläggas i något tredje främmande språk.

Teknologie kandidatexamen


Följande studier i språk och kommunikation är obligatoriska för teknologie kandidatexamen:

 • Studierna i skriftlig och muntlig kommunikation på skolbildningsspråket för teknologie kandidatexamen ordnas integrerat med kandidatseminariet.
  • Ifall skolbildningsspråket inte har avlagts före studierna före arkitekt- eller landskapsarkitektexamen ska studeranden påvisa sina muntliga och skriftliga kunskaper genom kursen LCA-7005,  Konsten att skriva och tala professionellt.
 • Det andra inhemska språket, 2 sp
  • Studeranden vid Högskolan för konst, design och arkitektur ska avlägga 3 sp studier i det andra inhemska språket
 • Ett främmande språk, 3 sp

Konstkandidatexamen


Obligatoriska studier i språk och kommunikation för konstkandidatexamen: