Omfattning 60 sp

Pääaine suomeksi: Automaatio- ja systeemitekniikka

Major in English: Automation and Control Engineering

Ämneskod: ELEC3014

Ansvarsperson: Kai Zenger


Det grundläggande målet med huvudämnet automations- och systemteknik är att skapa en grund för arbete som automationsingenjör, vilket innefattar automation och reglerteknik inom industri och produktion, maskininlärning och industriellt internet, signal- och bildbehandling, robotik samt människa-maskin-gränssnitt. Huvudämnet skapar en bred grund för arbete inom nya framväxande områden, såsom servicerobotik, mikro- och nanorobotik, industriautomation och inbyggda system. Målet är att skapa en bild av ett enhetligt yrkesområde, inom vilket det är möjligt att byta tillämpningsområde.

Studierna bygger på en stark teoretisk grund som är matematiskt och naturvetenskapligt inriktad och som med hänsyn till olika tillämpningsmöjligheter kompletteras av en tillräcklig kännedom om datateknik, elektronik och elektroteknik. Med hänsyn till mångfalden av tillämpningsområden erbjuder grundstudierna även grundläggande insikter i andra ingenjörsområden. Inom automations- och systemteknik är grunderna i maskinbyggnad till stöd när den studerande senare ska inrikta sig mångvetenskapligt inom ramen för automationens olika tillämpningsområden.

Den studerande har mångsidiga möjligheter att i ett senare skede inrikta sig inom automations- och systemteknikens område på det sätt som hen önskar. Inriktningen kan vara mer praktiskt eller teoretiskt orienterad. Via det smågruppsarbete som ingår i studierna får den studerande utveckla sina färdigheter i projekthantering och sin förmåga att arbeta i grupp.

Olika inriktningar är möjliga även i ett senare skede av studierna. Huvudämnet har utformats på så sätt att det utvecklar tillräckliga och mångsidiga färdigheter i att ta till sig forskningsresultat inom området, med hänsyn till möjligheterna till vetenskaplig forskning. Området automations- och systemteknik erbjuder rikligt med möjligheter att fortsätta studierna och rikta in sig på vetenskaplig forskning inom området.Kod

Namn

sp

ELEC3014.kand

Kandidatarbete och seminarium

10

ELEC-C7110

Grunder i informationsteknologi

5

ELEC-C1110

Grundkurs i automations- och reglerteknik

5

ELEC-C8202

Automationssystem 1

5

ELEC-C8203

Automationssystem 2

5

ELEC-C8204

Projekt inom automationsmjukvara

5

ELEC-C1230

Reglerteknik

5

ELEC-C1310

Laboratoriearbeten inom automations- och systemteknik

5

ELEC-C1320

Robotik

5

KON-C2003

Maskinbyggnadsteknik B

5

ELEC-C4210

Elektroteknik och elektronik

5