Omfattning 60 sp

Pääaine suomeksi: Informaatioteknologia

Major in English: Information technology

Ämneskod: ELEC3015

Ansvarsperson: Esa Ollila


Dagens informationssamhälle grundar sig på information samt på överföring och hantering av information. Ett allt mer centralt område inom informationsteknologin (IT) är trådlös kommunikation, och den viktigaste infrastrukturen utgörs av internet och de otaliga tjänster som det erbjuder. Huvudämnet informationsteknologi skiljer sig från datatekniken genom betoningen på överföring och hantering av information, mobilteknologi och förståelse för, samt utveckling av, internet samt datasäkerhet.

Genom studierna utvecklar den studerande en stark teoretisk grund inom matematiken och naturvetenskapen, som kompletteras av ett tekniskt kunnande inom datateknik, trådlös kommunikation och informationsnätverk. Genom praktiskt inriktat arbete lär sig den studerande att tillämpa teoretiskt kunnande i praktisk problemlösning.

Efter att ha avlagt examen kan den studerande följa utvecklingen inom informationsteknologin, söka fram forskningsinformation och arbeta i assisterande forskningsuppgifter för att utveckla sin kompetens. Efter slutförd kandidatexamen kan den studerande fördjupa sitt kunnande genom många olika huvudämnen på magisternivå. Efter slutförda kandidatstudier har den studerande en bred kännedom om informationsteknologins område samt förstår de grundläggande teorierna och begreppen inom området, från bitnivå till användarcentrerade frågor och affärsmodeller. Vidare har den studerande goda förutsättningar för att utveckla sitt kunnande på så sätt att hen kan sköta krävande forsknings-och planeringsuppgifter inom området samt förstå användarcentrade arbetssätt och internetbaserad serviceaffärsverksamhet.Obligatoriska studier inom huvudämnet (35 sp)

Kod

Namn

sp

ELEC3015.kand

Kandidatarbete och seminarium

10

ELEC-C7110

Grunder i informationsteknologi

5

ELEC-C1110

Grundkurs i automations- och reglerteknik

5

ELEC-C7220

Informationsteori

5

ELEC-C5230

Grunderna i digital signalbehandling

5

ELEC-C7210

Modellering och analys av datanätverk

5

Valbara studier inom huvudämnet (25 sp)

ELEC-C5340

Tillämpad digital signalbehandling

5

ELEC-C5211

Introduktion till statistisk signalmodellering och inferens

5

ELEC-C7241

Datornät

5

ELEC-C7310

Programmering av applikationer

5

ELEC-C7230

Transmissionsmetoder i kommunikationssystem

5

ELEC-C7320

Mjukvaruradio

5

Välj fem kurser bland kurserna ovan så att huvudämnet omfattar totalt 60 sp.