Aalto-yliopistossa on käynnissä opinnäytteiden digitointiprojekti, jonka tavoitteena on digitoida Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluissa ja Kauppakorkeakoulussa sekä niiden edeltäjissä tehdyt opinnäytteet vuodesta 1960 lähtien. Tekniikan opinnäytteet digitoidaan vuoteen 2014 asti ja Kauppakorkeakoulun opinnäytteet vuoteen 2008 asti. Projekti toteutetaan osana Aalto-yliopiston digitalisointihanketta.

Tekniikan opinnäytteiden osalta ollaan nyt loppusuoralla, eli lähes kaikki arkistoon toimitetut diplomityöt vuosilta 1960-2014 on digitoitu. Arkistokokoelmassa on kuitenkin vielä puutteita eli emme ole saaneet laitoksilta arkistokappaleita kaikista diplomitöistä. Oppimiskeskukseen voi edelleen toimittaa käsiteltäväksi ja arkistoitavaksi diplomitöitä osoitteella: Harald Herlin –oppimiskeskus, Miira Sarkki, h. P011, Otaniementie 9, PL 17000.

Digitoidut opinnäytteet ovat luettavissa paikallisesti Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilta ja työn sisältöön voi tehdä hakuja. Opinnäytteen voi myös tulostaa itselle. Sisällön kopiointi tai tiedoston tallentaminen on kuitenkin estetty. Käytön rajoitukset johtuvat siitä, että digitoitujen opinnäytteiden julkaisuun kohdistuu normaaliasiakirjoja tiukempia rajoituksia tekijänoikeusnäkökulmasta. Digitoitujen opinnäytteiden osalta ei ole mahdollista pyytää tekijöiltä julkaisulupia ja tämä rajoittaa digitoitujen töiden käyttöön antamista. Kysymykset aaltodoc-help [at] aalto.fi.