Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman syksyn 2018 fuksikysely

Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähettiin 301 opiskelijalle 15.10.2018, kyselyyn vastasi 177 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui oikein hyvä 59. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Uudet opiskelijat ovat asettaneet jälleen tavoitteensa ensimmäisen vuoden ja tutkintojen suorittamisaikataulujen osalta korkealle. Ensimmäisenä opiskeluvuotena 34% aikoo suorittaa 61 opintopistettä, 51–60 opintopistettä aikoo suorittaa 57 % vastaajista. Uusista opiskelijoista 90 % aikoo valmistua tavoiteajassa.
(Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta ja diplomi-insinöörin tutkinnon 2 vuotta)

Fuksikyselyn mukaan uusien opiskelijoiden vastaanotto on sujunut erittäin hyvin: 64 % mielestä vastaanotto Insinööritieteiden korkeakouluun sujui erinomaisesti. Uusista opiskelijoista 98 % kokee olonsa tervetulleeksi korkeakouluun.

Kyselyn mukaan fuksit haluaisivat eniten lisätietoa sivuaineista, HOPSista ja urasuunnittelusta. Vastaajista 81 pyysi kyselyn kautta jotakin palvelua ja kaikille palvelua pyytäneille vastataan marraskuun aikana. Palvelupyyntöjä saimme yhteensä 190 kpl. Palvelut tulevat olemaan henkilökohtaisia tapaamisia, lisätietoja sisältäviä sähköposteja tai työpajoja. HOPS-työpajoja järjestettiin kolme lokakuussa.

Akateemisen ohjaajan kanssa fuksit haluaisivat keskustella erityisesti sivuaineopinnoista, kesätöiden hakemisesta, diplomi-insinöörin uramahdollisuuksista ja pääaineen opinnoista.

Lisätietoa:

Mari Martinmaa ja Virpi Riissanen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
Oppimispalvelut