Vastaa yliopiston oppimisympäristökyselyyn 16.11. mennessä – voit voittaa leffalippuja

Kerro mielipiteesi yliopistoympäristöstä! Mikä toimii, mitä pitäisi kehittää? Tavoitteenamme on kartoittaa, kuinka hyvin nykyinen yliopistoympäristö tukee oppimistasi Aalto-yliopistossa.  On tärkeää että vastaat kyselyyn ja annat rehellisen palautteesi nykyisistä tiloista. Kyselyyn vastaamalla voit edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä kampuksella. Vastaaminen on täysin anonyymiä ja kestää noin 10 minuuttia.

Linkki kyselyyn: https://aaltouniversityfinlandstudent2018.leesmanindex.co.uk/fi/lBDmT1i4uqSOkiK9

Kysely on avoinna 16. marraskuuta saakka.

Vastaamalla voit osallistua Finnkinon leffalippujen arvontaan (4 kpl 4 lipun pakettia).

Kyselyn toteuttaa Aalto University Campus & Real Estate, joka vastaa Aalto-yliopiston kiinteistöistä.

Besvara enkäten om inlärningsmiljön vid universitetet senast den 16.11. - vinn biobiljetter

Ge din åsikt om universitetsmiljön! Vad fungerar, vad kunde utvecklas? Vårt mål är att ta reda på hur bra din nuvarande universitetsmiljö stödjer ditt lärande vid Aalto Universitet. Det är viktigt att du svarar på enkäten och ger din ärliga feedback på nuvarande utrymmen. Enkäten besvaras anonymt och tar ca 10 minuter.

Svara på enkäten här https://aaltouniversityfinlandstudent2018.leesmanindex.co.uk/fi/lBDmT1i4uqSOkiK9

Enkäten är öppen ända till den 16 November.

Genom att besvara förfrågan har du möjligheten att vinna biobiljetter (4 biljetter per paket x 4)

Förfrågan genomförs av Aalto University Campus & Real Estate, som ansvarar för universitetets fastigheter.

Answer a university learning environment survey by Nov 16th – you can win movie tickets

Give us feedback about the university learning environment. What works and what should we improve? We want to hear how well the current university learning environment supports your learning activities at Aalto University. We ask every student to participate and give us their opinion on the current spaces. By answering the survey, you can improve student well-being on campus. The survey takes approximately 10 minutes to complete and it is completely anonymous.

Link to the survey https://aaltouniversityfinlandstudent2018.leesmanindex.co.uk/lBDmT1i4uqSOkiK9

The survey will be open until the 16th of November.

By answering you can participate in the draw of Finnkino movie tickets (4 x 4 tickets).

The survey is carried out by Aalto University Campus & Real Estate, who is responsible for the properties in Aalto University.