Suomeksi | In English

UniSport

UniSport är Aalto-universitetets, Helsingfors universitets och Hankens gemensamma organisation för motionstjänster. Vår avsikt är att främja välbefinnandet inom universitetet och i samhället genom att öka studerandes och anställdas hälsomedvetande, erbjuda dem möjligheter att utöva idrott och motion samt skapa en atmosfär som uppmuntrar till att motionera.

UniSport är en mötesplats för studerande och anställda på universitetens sex campus. Hos UniSport kan du prova och utöva såväl traditionella som nyare träningsformer: gymträning, gruppträningspass, bollsporter, kampsporter och dans. Det väsentliga är upplevelsen som träningen ger, inte prestationerna i sig.

Läs mer (unisport.fi)

AUS - motionstjänster

Aalto-universitetets studentkår AUS organiserar  olika sportevanemang och har cirka 60 sportklubbar som specialiserar sig på olika sporter.

Läs mer (ayy.fi)

Otnäs idrottspark

En av Esbos idrottsparker ligger på Otnäs campus.

Läs mer om Otnäs idrottspark (espoo.fi)