Maisterivaiheen opintoihin voi saada opintopisteitä työharjoittelusta suorittamalla ohjeiden mukaan kurssin ENG-E1010 Practical training. Aalto ENGin harjoittelukurssin informaatiossa 7.11.2018 kuultiin mm. professorin ja  jatko-opiskelijan vinkkejä maisteriopiskelijoille urasuunnittelun ja jatko-opiskelijaksi hakeutumiseen.

Kurssin ENG-E1010 Practical Training informaatioluennon materiaaleja sekä lisätietoa kurssin suorittamisesta on nyt saatavilla kurssin ENG-E1010 MyCourses-sivuilta: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=21349&section=6 .

Tips for career planning as a master’s student and for post-grad studies have been published

You can include credits from practical training by completing the course ENG-E1010 Practical training. At the course info lecture on 7.11.2018, we heard from a professor and post-grad student. They gave their best tips for career planning as a master’s student and for post-grad studies.

The material for ENG-E1010 Practical training info lecture is available on the course MyCourses page: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=21349&section=6.