Yliopiston oppimisympäristökyselyn vastausaikaa on jatkettu – kysely auki 23.11. saakka

Kattavien tulosten saamiseksi jokainen vastaus on erittäin tärkeä. Pidensimme kyselyn vastausaikaa, eli täytäthän kyselyn viimeistään perjantaina 23.11 aikana. Kiitos kaikille jo tähän mennessä vastanneille!

Kerro mielipiteesi yliopistoympäristöstä! Mikä toimii, mitä pitäisi kehittää? Tavoitteenamme on kartoittaa, kuinka hyvin nykyinen yliopistoympäristö tukee oppimistasi Aalto-yliopistossa. On tärkeää että vastaat kyselyyn ja annat rehellisen palautteesi nykyisistä tiloista. Kyselyyn vastaamalla voit edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä kampuksella.Vastaaminen on täysin anonyymiä ja kestää noin 10 minuuttia.

Linkki kyselyyn https://aaltouniversityfinlandstudent2018.leesmanindex.co.uk/fi/lBDmT1i4uqSOkiK9

Kysely on avoinna 23. marraskuuta saakka.

Vastaamalla voit osallistua Finnkinon leffalippujen arvontaan (4 kpl 4 lipun pakettia).

Kyselyn toteuttaa Aalto University Campus & Real Estate, joka vastaa Aalto-yliopiston kiinteistöistä.

Förlängd svarstid för enkäten om inlärningsmiljön på universitetet –enkäten öppen ända till den 23.11

För att få omfattande resultat är alla svar viktigt. Vi har därför förlängt på enkätens svarstid, svara senast fredagen den 23 november. Tack till alla som har svarat hittills!

Ge din åsikt om universitetsmiljön! Vad fungerar, vad kunde utvecklas? Vårt mål är att ta reda på hur bra din nuvarande universitetsmiljö stödjer ditt lärande vid Aalto Universitet. Det är viktigt att du svarar på enkäten och ger din ärliga feedback på nuvarande utrymmen. Enkäten besvaras anonymt och tar ca 10 minuter.

Svara på enkäten här https://aaltouniversityfinlandstudent2018.leesmanindex.co.uk/fi/lBDmT1i4uqSOkiK9

Enkäten är öppen ända till den 23 November.

Genom att besvara förfrågan har du möjligheten att vinna biobiljetter (4 biljetter per paket x 4)

Förfrågan genomförs av Aalto University Campus & Real Estate, som ansvarar för universitetets fastigheter.

University learning environment survey closing date has been extended – survey open until 23th of November

You received an invitation to fill in a University learning environment survey last week. In order to gain comprehensive results every single response counts. We have extended the closing date so please fill in the survey by Friday  23rd  of November, at the latest.  
Thank you to everyone who has answered the survey already! Give us feedback about the university learning environment. What works and what should we improve? We want to hear how well the current university learning environment supports your learning activities at Aalto University. We ask every student to participate and give us their opinion on the current spaces. By answering the survey, you can improve student well-being on campus. The survey takes approximately 10 minutes to complete and it is completely anonymous.

Link to the survey https://aaltouniversityfinlandstudent2018.leesmanindex.co.uk/lBDmT1i4uqSOkiK9

The survey will be open until the 23rd of November.

By answering you can participate in the draw of Finnkino movie tickets (4 x 4 tickets).

The survey is carried out by Aalto University Campus & Real Estate, who is responsible for the properties in Aalto University.