På svenska

Hakuohjeet tammikuu 2020

MIKÄ: Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku maisterivaiheen opintoihin

KENELLE: Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoille, jotka aloittavat maisteriopinnot syksyllä 2020 ja valmistuvat sitä ennen tekniikan kandidaatiksi.

MILLOIN: 2.1.2020–31.1.2020, RÄSTIHAKU 15.4.2020-30.4.2020

MITEN VALITSEN: Tutustu tarjolla oleviin ohjelmiin.

MITEN HAEN: Täytäthän linkistä löytyvän hakulomakkeen ja lähetät sen 31.1.2020 mennessä (linkki lomakkeeseen aukeaa tammikuun alussa). Liitteitä ei tarvita, paitsi jos olet vaihdossa kevätlukukaudella 2020. Liitä tällöin hakemukseesi hyväksytty vaihto-opintosuunnitelma PDF-tiedostona.
Rästihaun lomake on ajastettu aukeamaan 15.4.2020 kello 0:01  täällä (https://link.webropolsurveys.com/S/7F9AC232584294D0).

Maisteriohjelmissa opintojen jatkamisen periaatteet vuonna 2020

  • Haku Aalto ENG:n maisteriohjelmiin järjestetään tammikuussa 2020. Hakuun osallistuvat ne insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat, jotka aikovat aloittaa maisteriopinnot syksyllä 2020.
  • Maisteriohjelmassa voivat jatkaa ainoastaan kandidaatiksi valmistuneet opiskelijat. Kaikille valmistuville opiskelijoille taataan paikka jossain pääaineen vaihtoehtoisessa maisteriohjelmassa.
  • Haku tapahtuu asettamalla pääaineensa vaihtoehtoiset maisteriohjelmat ensisijaisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Haku päättyy 31.1.2020. Rästihaku on auki 15.4.-30.4.2020
  • Jos opiskelija valmistuu 3 lukuvuodessa (6 lukukautta), hänelle taataan paikka ensisijaiseksi merkitsemässään oman pääaineensa vaihtoehtoisessa maisteriohjelmassa, mutta hänen tulee silti jättää hakemus.
  • Tietyin perustein myös pidempään opiskelleille taataan paikka ensisijaiseksi merkitsemäänsä ohjelmassa. Perusteita voivat olla aiemmat opinnot ja muut perustelut syyt kuten hoitovapaa tai pitkä sairausloma.
  • Kansainvälisen vaihto-opiskelujakson takia opiskelijan kandidaatintutkinnon valmistuminen voi viivästyä. Yhden lukukauden vaihdossa on tavoitteena suorittaa vähintään 30 op tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Vaihdon aikana voi kuitenkin jäädä suorittamatta kandidaatintutkintoon sisällytettäviä opintoja enintään 10 op, joiden suorittamiseen voidaan antaa lisäaikaa kuluvan vuoden loppuun asti ilman että tämä vaikuttaa maisteriohjelmaan hakemiseen tai maisteripaikan vastaanottamiseen.
  • Ehdollisesta valintapäätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle maalis-huhtikuussa. Valintapäätös vahvistetaan opiskelijan valmistuttua tekniikan kandidaatiksi. Kandidaatin tutkintoa kannattaa hakea heti, kun siihen vaadittavat opinnot on suoritettu.
  • Tutkintoon vaadittavien kurssisuoritusten tulee olla suoritettuna 31.7.2020 mennessä, jotta opiskelija voi jatkaa maisteriohjelmassa syksyllä 2020. Opintosuoritusmerkintä voi tulla elokuun aikana ja myös tutkinnon virallinen hyväksyminen voi tapahtua vielä elokuussa, kunhan opintosuoritukset on tehty edellisen lukuvuoden puolella eli ennen 31.7.2020.
  • Jos opiskelija ei valmistu määräajassa, hänen hakemuksensa raukeaa ja hänen tulee hakea maisteriohjelmaan uudelleen seuraavana vuonna. Opiskelijan ei kuitenkaan ole välttämätöntä odottaa maisterivaiheen opintojen aloittamista seuraavaan syksyyn, vaan hän voi aloittaa niiden suorittamisen haluamassaan maisteriohjelmassa sillä varauksella, ettei opiskelupaikkaa kyseisessä maisteriohjelmassa ole taattu. Jos opiskelija tulee myöhemmin valituksi toiseen ohjelmaan, voidaan muussa ohjelmassa suoritettuja opintoja sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.