På svenska

Kandidaattiseminaari ja sen aikana tehtävä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jossa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Opinnäyte 2018-2020

Opinnäyte 2020-2022

Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Lisätietoa seminaarin toteutuksesta ja kandidaatintutkielman kirjoittamisesta on kurssin pääainekohtaisissa MyCourses-työtiloissa.

  • SCI3025.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous)
  • SCI3026.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot)
  • SCI3027.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Tietotekniikka)
  • SCI3028.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)
  • SCI3029.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet)
  • JOIN.sv.kand Svenskspråkigt kandidatseminarium inom teknik