Muutoksia Maarintalon toisen kerroksen opiskelijatiloihin

Maarintalon toisen kerroksen opiskelijatilat ovat osittain tai kokonaan pois käytöstä 29.11.-14.12.2018 ENG-koulun henkilökunnan muuttaessa osaan Maarintalon yläkerrosta. Poikkeuksena IT-luokka Maari E on käytettävissä normaalisti koko ajan.

Jatkossa opiskelijoille tarkoitetut toisen kerroksen tilat tulevat olemaan Terveystalon puoleisessa päädyssä, eivät ensimmäisen kerroksen IT-luokkien päällä.

Arvoitu aika osittaisen käytön alkamiselle uusissa tiloissa 10.12.2018

Terveisin
Aalto IT Services

Changes in Maarintalo top floor student spaces

Student working rooms and small computer rooms in Maarintalo top foor are partially or entirely out of use between 29.11.-14.12.2018 as ENG school staff relocates to a section of Maarintalo top floor. IT classroom Maari E is normally at use all the time.

In the future student spaces on the top floor are above Terveystalo, not above the ground floor's IT classes.

Estimated time for partial opening in new spaces 10.12.2018.

Best regards
Aalto IT Services