Aalto-yliopiston opiskelijoilla on jälleen mahdollisuus hakea Stanfordin yliopiston järjestämään kesäkouluun (Stanford Summer Session International Honors Program IHP), joka järjestetään Kaliforniassa 22.6.-18.8.2019. Aalto-yliopisto, yhteistyössä Stanfordin yliopiston kesäkoulun kanssa, tukee enintään kuuden aaltolaisen opintoja täydellä stipendillä. Hakuaika on 15.12.2018-15.1.2019 klo 18:00 (huomaa kellonaika!).

Lisätietoja


Aalto University students have an excellent opportunity to apply for the Stanford Summer Session International Honors Program (IHP) organized in California on June 22 - August 18, 2019. Aalto University, in conjunction with SSIHP, will provide a maximum of six full scholarships. Application is open online from 15 Dec 2018 until 15 Jan 2019 at 18:00 (please note the time!).

More information