VUODEN OPETUSTEKO 2018

Vuoden opetusteko –palkinto 2018 (3000 €) annetaan ansiokkaasta opetusteosta. Insinööritieteiden korkeakoulun henkilökunnalta ja opiskelijoilta pyydetään ehdotuksia vuoden 2018 opetusteoksi. Palkinto voidaan myöntää yhdelle opettajalle tai opettajaryhmälle. Palkintoa jaettaessa painotetaan ansiokasta opetustekoa, joka perustuu yhteen tai useampaan kriteeriin:

  • opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen opetuksessa ja ohjauksessa
  • opetuksessa käytettävien opetus- arviointimenetelmien mielekkyys ja monipuolisuus
  • pedagogisesti mielekäs opetusteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa
  • oman opetusosaamisen kehittäminen ja sen vaikutus opetus- ja oppimisprosessiin
  • opettajien yhteistyö opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hyvien käytäntöjen jakaminen.

 

Palkintoehdotukset pyydetään toimittamaan webropol-lomakkeella viimeistään torstaina 31.1.2019 klo 16.00 mennessä. Linkki lomakkeeseen.( https://www.webropolsurveys.com/S/49613FAF9BC0A552.par)

Maire Syrjäkari (maire.syrjakari@aalto.fi) vastaanottaa palkintoehdotuksia perusteluineen ja vastaa ehdotuksiin ja palkintoon liittyviin kysymyksiin.