Aalto-yliopistossa käynnistyi syksyllä 2017 opinnäytteiden digitointiprojekti, jonka tavoitteena on edistää opinnäytteiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä digitoimalla Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluissa ja Kauppakorkeakoulussa sekä niiden edeltäjissä tehdyt maisterin opinnäytteet vuodesta 1960 lähtien.

Tekniikan opinnäytteet digitoidaan vuoteen 2014 asti ja entisen Helsingin kauppakorkeakoulun opinnäytteet vuoteen 2008 asti. Lisäksi digitoidaan entisen Teknillisen korkeakoulun ja entisen Helsingin kauppakorkeakoulun väitöskirjat sekä Aalto-yliopiston vuosien 2010-2015 väitöskirjat.

Digitointiprojektin ulkopuolelle jäi tässä vaiheessa entisen Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen, Taideteollisen korkeakoulun sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinnäytteet, koska ne eivät ulkoasultaan sovellu massadigitointiin. Projekti on osa Aalto-yliopiston digitalisointihanketta.

Maisterin opinnäytteiden osalta ollaan projektissa nyt loppusuoralla. Lähes kaikki opinnäytteet on nyt digitoitu ja ne ovat käytettävissä Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Digitoituja opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta ja työn sisältöön voi tehdä hakuja. Opinnäytteen voi myös tulostaa itselle henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön kopiointi tai tiedoston tallentaminen on kuitenkin estetty. Käytön rajoitukset johtuvat siitä, että digitoitujen opinnäytteiden osalta ei ole mahdollista pyytää tekijöiltä julkaisulupia ja tämä rajoittaa digitoitujen töiden käyttöoikeuksia.

Opinnäytekokoelmien viitetietokannat:

  • Inssi Tekniikan koulujen maisterin opinnäytteet 2016 asti
  • Thes Kauppakorkeakoulun maisterin opinnäytteet 2016 asti
  • Aaltodoc-julkaisuarkisto ja Aalto-Finna maisterin opinnäytteiden viitetiedot 2017 alkaen

Palaute ja kysymykset: aaltodoc-help@aalto.fi