• Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin

  • Interna ansökan till magisterprogram, som inleds hösten 2019, för studeranden i kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskaper

  • Internal Master’s application round for the Students of Bachelor's Programme in Engineering (Master’s programme studies starting autumn 2019)

Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin

Haku Insinööritieteiden korkeakoulun syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin järjestetään 2.1. – 31.1.2019. Hakuun osallistuvat ne insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat, jotka aikovat aloittaa maisteriopinnot syksyllä 2019. Maisteriohjelmassa voivat jatkaa ainoastaan kandidaatiksi valmistuneet opiskelijat.

Insinööritieteiden korkeakoulun hakuohjeet löytyvät osoitteesta: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=12362975.

Opiskelija voi myös hakea suorittamaan maisteriopintoja Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamassa maisteriohjelmassa ns. Aalto-yliopiston ulkoisessa maisterihaussa. Ulkoisen maisterivaiheen haun hakuaika on käynnissä 3.12.2018 – 11.1.2019. Myös ENG-koulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin hakeudutaan joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai partneriyliopiston kautta. Maisteriohjelmatarjontaan ja hakumenettelyihin voi tutustua aalto.fi-sivuilla: https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/hae-maisterikoulutuksiin.

Lisätietoa maisterivaiheessa jatkamisesta löytyy osoitteesta: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Siirtyminen+maisteriohjelmaan.

Interna ansökan till magisterprogram, som inleds hösten 2019, för studeranden i kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskaper

Den interna ansökan till magisterprogram kommer att arrangeras under 2.1–31.1.2019 för studerande i kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper. Ansökan är ämnad för studeranden i kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskaper, som kommer att inleda sina magisterstudier hösten 2019. Endast studeranden som examinerat som kandidater kan fortsätta i ett magisterprogram.

Instruktioner för Ingenjörshögskolans ansökan finns på adressen:

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=12365644.

Studeranden har även möjligheten att ansöka i Aalto-universitetets externa magisteransökan, vars ansökningsperiod är 3.12.2018–11.1.2019. Dessa datum kan variera för ansökan till internationella magisterprogram. Mer information om magisterprogrammen och ansökningsprocessen finns på:

https://www.aalto.fi/sv/ansokningsservice/ansokning-till-magisterutbildning.

Mer information om fortsättningen på magisternivå kan hittas på följande adress:

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=12360630.

Internal Master’s application round for the Students of Bachelor's Programme in Engineering (Master’s programme studies starting autumn 2019)

Internal application round for the master’s programmes within School of Engineering will be arranged during 2.1.-31.1.2019. The application round is intended for the students of the Bachelor’s Programme in Engineering who are going to start their master’s studies in autumn 2019. Only students graduated as bachelor’s can continue in master’s programme.

The application instructions for the School of Engineering can be found at the address (in Finnish):

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=12362975

Students also have the possibility to apply in the Aalto University’s external master admission. Application period for Master's Programmes is 3 December 2018 - 11 January 2019. Application to the  Master's programmes organized in international cooperation might vary from this. You can find more information about the master’s programmes and the application procedures within aalto.fi

https://www.aalto.fi/admission-services/masters-admissions.

More information about the continuation in Master level can be found in the following address (in Finnish):

https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Siirtyminen+maisteriohjelmaan.