Tutkintonsa 1.1.2019 jälkeen suorittaneet Aallon opiskelijat saavat  uudenlaisen tutkintotodistuksen.  Uudistuksen lähtökohtana on ollut uusi arvokkaampi ulkoasu, todistuksen tekemisen sujuvoittaminen sekä opiskelijoilta saadun palautteen huomioiminen. Sisällöllisesti todistus muuttuu sen verran, että jatkossa tutkintotodistuksen pääsivun allekirjoittaa vain dekaani. Ulkoasun muutoksia on enemmän, sillä mm. kansio ja paperit on uudistettu, samoin visuaalista ilmettä on osittain uusittu.

Renewal of degree certificate

All Aalto students who graduate after 1 January 2019 are given renewed degree certificate.  The certificate is updated for getting smoother preparation process and for more elegant appearance. The feedback from students has been taken into account in renewal. The change in content is that the certificate will be signed only by the dean. Visually there are more changes, e.g. the folder and the papers are new.