In English

Kaikki Aalto-yliopiston tulevat väitöstilaisuudet (aalto.fi)

Väittelijä itse hoitaa kaikki väitöstilaisuuteen liittyvät järjestelyt yhdessä laitoksensa kanssa.


> Väitöstilaisuuden etiketti PDF-muodossa (PDF, jaettavaksi väitöstilaisuuteen osallistuville salin ovella)

 Tilaisuuden aikataulu, paikka ja kieli
 • Väittelijä sopii väitöksen ajankohdasta vastaväittäjän, kustoksen ja tohtoriohjelman suunnittelijan kanssa. Kahta taiteiden ja suunittelun tohtoriohjelman väitöstä ei tule järjestää samaan aikaan. Suunnitteilla olevien väitöstilaisuuksien päivät saa ohjelman suunnittelijalta.
 • Väitöstilaisuus alkaa tavanomaisesti klo 12 ja kestää n. 2 tuntia.
 • Väitöstilaisuus järjestetään Aalto-yliopiston tiloissa. Jos väitöstilaisuudessa esitetään sellaisia produktioita tai muuta väitöskirjaan oleellisesti liittyvää aineistoa, jota ei pystytä esittämään korkeakoulun tiloissa eikä korkeakoulun omilla laitteilla, väitöstilaisuus voidaan järjestää muissakin tiloissa.
 • Väitöstilaisuuden kielenä tulee olla suomi, ruotsi tai englanti tai tohtorinkoulutusneuvoston luvalla, jokin muu kieli. Kieli päätetään väitösluvan myöntämisen yhteydessä.
 Pukukoodi

Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos pukeutuvat seuraavasti: naisilla tumma puku (musta, tummansininen tai tummanharmaa leninki, jakkupuku tai housupuku) pitkin hihoin ilman päähinettä, miehillä tumma puku (musta, tummansininen tai tummanharmaa puku) tai frakki ja mustat liivit. Väittelijä voi käyttää laitoksensa/koulutusohjelmansa tunnusväriä esimerkiksi huivissa, kauluksessa tai solmiossa. Ulkomailla väitellyt vastaväittäjä voi halutessaan käyttää yliopistonsa viittaa. Vastaväittäjällä ja kustoksella tohtorinhattu taustan mukaan.

Yleisölle ei ole erillistä pukukoodia, mutta heidän tulee ottaa huomioon tilaisuuden juhlallinen luonne.

 Julkisen väitöstilaisuuden kulku
 • Ensimmäisenä saliin astuu väittelijä, sitten kustos ja viimeisenä vastaväittäjä/t. Kustos ja vastaväittäjä/t voivat pitää tohtorin hattua vasemmassa kädessään saapuessaan saliin ja poistuessaan salista. Tohtorinhatut asetetaan pöydälle lyyrat yleisöön päin.
 • Kun asianomaiset ovat asettuneet paikoilleen, kustos avaa väitöstilaisuuden lausuen: ”Väittelijä maisteri/lisensiaatti N.N. esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa XYZ Vastaväittäjänä/jinä on/ovat (mainitaan arvo, dosentti, professori tai muu arvo) X.X. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi."
 • Kustos ja vastaväittäjä/t istuutuvat. Väittelijä esittää seisaaltaan lectio praecursoriansa, joka saa kestää enintään 20 minuuttia. Väittelijä aloittaa esityksensä sanoen: ”Arvoisa kustos, arvoisa/t vastaväittäjä/t, arvoisat läsnäolijat”.
 • Paino- ja muiden teknisten virheiden oikaisemista vältetään väitöstilaisuudessa. Väittelijä voi ennen väitöstilaisuutta antaa vastaväittäjälle kirjallisen luettelon huomaamistaan paino- tai teknisistä virheistä. Vastaväittäjä liittää luettelon tohtorinkoulutusneuvostolle annettavaan lausuntoon. Luettelon voi myös jakaa väitöstilaisuudessa läsnäoleville.
 • Lectio praecursorian esitettyään väittelijä lausuu: ”Pyydän Teitä, dosentti/professori/muu arvo A.A. (ja B.B.) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston määräämänä/minä vastaväittäjänä/jinä esittämään ne kysymykset ja muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.”
 • Väittelijä jää seisomaan. Vastaväittäjä/t esittää/vät seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa käsitellään väitöskirjan asemaa ja merkitystä tieteessä ja taiteessa sekä muita yleisluontoisia asioita. Vastaväittäjän/jien lausunnon/tojen jälkeen väittelijä ja vastaväittäjä/t istuutuvat.
 • Varsinaisen tarkastuksen alkupuolella vastaväittäjä kohdistaa huomion metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Vastaväittäjä/t voi/vat käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia, tavanomainen kesto on kaksi tuntia. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka pituuden kustos seisaalleen nousten ilmoittaa.
 • Vastaväittäjän/jien päätettyä tarkastuksensa sekä vastaväittäjä/t että väittelijä nousevat seisomaan ja vastaväittäjä/t esittää/tävät loppulausuntonsa, jonka tulee sisältää suositus tai epäysehdotus tohtorinkoulutusneuvostolle väitöskirjan hyväksymisestä tohtorin tutkintoa varten.
 • Väittelijä esittää seisaaltaan kiitoksensa vastaväittäjälle/jille, minkä jälkeen väittelijä kääntyy läsnäolijoiden puoleen ja lausuu: ”Kehotan nyt niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain muistuttamista väitöskirjaani vastaan, pyytämään puheenvuoron arvoisalta kustokselta.”
 • Kustos johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoen, että väittelijä saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.
 • Kustos nousee seisaalleen ja lausuu: ”Väitöstilaisuus on päättynyt.” Väitöstilaisuus saa kokonaisuudessaan kestää enintään kuusi tuntia. Poistuminen salista tapahtuu järjestyksessä väittelijä, kustos ja vastaväittäjä(t).
 Käytännön ohjeita väittelijälle
 • Väittelijä pyytää laitoksen yhteyshenkilöä tai tohtoriohjelman suunnittelijaa tekemään salivarauksen.Väittelijä huolehtii vahtimestareiden kanssa esitystekniset seikat kuntoon.
 • Väitössalin lisäksi on varattava valmistautumistila vastaväittäjälle, kustokselle ja väittelijälle.
 • Yleensä vastaväittäjä, kustos ja väittelijä tapaavat n. klo 10 väitöspäivän aamuna, käyvät läpi väitöskäytännöt ja nauttivat kevyen lounaan.

 • Väittelijä itse kutsuu tilaisuuteen haluamansa henkilöt, kuten alaansa liittyvät henkilöt, esitarkastajat, ohjaajat, lähiomaiset jne. Korkeakoulu huolehtii yleisestä tiedottamisesta (ks. alla Viestintä)
 • Väittelijä toimittaa ennen väitöstilaisuutta tiedotteen väitöksestä rakennuksen vahtimestareille, jotka asettavat sen salin ulkopuolelle. Salitiedotteen voi tehdä aalto.fi-sivulla julkaistavan väitösilmoituksen pohjalta (ks. kohta Viestintä).
 • Väitössalin ulkopuolelle tarvitaan henkilö, joka jakaa yleisöetiketin ja huolehtii, ettei saliin tulla sisään kesken lektion.
 • Väittelijä kustantaa itse mahdollisen väitöstilaisuuden jälkeen tapahtuvan tarjoilun.
 • Väittelijä huolehtii myös itse kaikista karonkkaan liittyvistä järjestelyistä.
 Ohjeita kustokselle
 • Kustoksen vastuulla on, että väitös toteutetaan ohjeiden mukaisesti.
 • Kustos perehdyttää vastaväittäjän Aalto ARTSin väitöskäytäntöihin ja väitöskirjan arvosteluasteikkoon sekä arvostelua koskeviin periaatteisiin.
 • Kustos toimittaa oman raporttinsa väitöksen kulusta tohtorinkoulutusneuvoston sihteerille väitöksen jälkeen ja huolehtii, että vastaväittäjä palauttaa oman lausuntonsa mahdollisimman pian.
 Vastaväittäjä
 • Vastaväittäjä saa omat ohjeensa sähköpostitse tohtoriohjelman suunnittelijalta.
 • Kustos huolehtii vastaväittäjän perehdyttämisestä ja vastaanottamisesta.
 • Matkatiimi huolehtii vastaväittäjän mahdollisista matka- ja majoitusjärjestelyistä.

 • Vastaväittäjän tulee palauttaa arvosanaesityksen sisältävä lausuntonsa viimeistään 14 vuorokauden sisällä väitöksestä, mieluiten kuitenkin jo seuraavaan tohtorikoulutusneuvoston kokoukseen mennessä.