Förfrågan skickades ut den 23.11.2018 till 249 studeranden till tredjeårsstuderanden i Högskolan för ingenjörsvetenskaper.128 studeranden svarade på enkäten. Svarsprocenten blev 59. Tack igen till alla som svarade!

Enligt de erhållna svaren på enkäten, är tredjeårsstuderandes motivation särdeles hög. I frågan, som mäter den egna uppfattade motivationen, svarade 71 % hög eller rätt så hög.

Att inom måluppsatt tid avklara studierna, dvs. kandidat inom tre år och DI-examen inom två år, ämnar 63 % av dem som svarade på enkäten. Motsvarande siffra var år 2017 74 %.

I samband med studerandeförfrågan i Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuds möjlighet för den studerande att beställa tilläggsinformation eller tjänster. I samband med denna förfrågan beställde 64 studeranden (50 % av de som svarade) om tjänster och sammanlagt beställdes 146 tjänster. Till de mest populära tjänsterna tillhörde utbytesstudier och karriärplanering.

Alla servicefrågor  besvaras inom December månad. Tjänsterna kommer vara personliga möten, e-post meddelanden med tilläggsinformation eller verkstäder. De mest centrala resultaten behandlas i kandidatprogrammets ledningsgruppsmöte.

God jul och gott nytt år 2019!

Tilläggsinformation om förfrågan och dess resultat:
Mari Martinmaa och Virpi Riissanen, Lärandetjänster

Enkäterna i Högskolan för ingenjörsvetenskaper är del av studiehandledningens proaktiva skyddsnät i Högskolan för ingenjörsvetenskaper