ELEC-C8204 Automaation ohjelmistoprojektit pilottikurssi

Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineeseen tehtiin muutoksia koskien toisen vuoden opintoja. Kurssi CHEM-A1250 Kemian perusteet poistettiin ohjelmasta ja tilalle perustettiin uusi kurssi ELEC-C8204 Automaation ohjelmistoprojektit. Muutos koskee vuonna 2018 opintonsa aloittaneita, mutta myös aiemmin opintonsa aloittaneet voivat halutessaan siirtyä noudattamaan pääaineen uutta rakennetta.

ELEC-C8204 järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2019, periodit IV-V. Kurssilla voi edetä omaan tahtiin, jos haluaa saada valmiiksi etuajassa ennen kesätöiden alkua. ELEC-C8204 opettaja on Seppo Sierla ja kurssi järjestetään samaan tapaan kuin ELEC-C8202 Automaatiojärjestelmät 1, eli interaktiivista PC-luokka opetusta ilman tenttiä ja luentoja. Kurssi keskittyy automaation tietotekniikkaan Teollisen Internetin aikakaudella. Ohjelmointiympäristöjen ja teknologioiden valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota teolliseen relevanssiin.

Jos aiemmin opintonsa aloittaneet haluavat suorittaa Kemian perusteet –kurssin sijaan Automaation ohjelmistoprojektit, muutos tehdään HOPSiin.