Suomeksi | In English

När du ansöker om utbyte förbinder du dig till att iaktta de principer för internationellt utbyte som gäller vid din högskola. Eftersom utbytesavtalen görs områdesvis har varje högskola egna principer.

Principerna för utbyte innefattar följande:

 • hurdana studier stöds av Aalto
 • ansökningsvillkor
 • antagningsgrunder
 • stipendier och villkor för dessa
 • annullering av utbytesplats

Bekanta dig noggrant med de principer som gäller vid din högskola. Observera också att Aalto-universitetets ansvarsfrihet (uppdaterad 19.8.2020) gäller studerande som blivit antagna till utbyte. Blanketten gällande ansvarsfrihet ingår också i den elektroniska blanketten för ansökan om utbyte.

Aalto-universitetets riktlinjer för utbyten våren 2020 och läsåret 2020-2021


 Läsåret 2021-22, Otnäs campus

Anvisningar för dem som antagits till utbyte läsåret 2021–2022


Aalto-universitetets ledning har efter granskningen av pandemisituationen fastställt följande riktlinjer gällande utbyten läsåret 2021–22. Förändringar är möjliga ifall pandemisituationen förändras.

Aalto-universitetet rekommenderar att utbytena under coronapandemin genomförs virtuellt (som distansstudier) ifall värduniversitetet möjliggör detta. Studenten fattar dock det slutliga beslutet om resandet till utbytesdestinationen själv.  

COVID-19 coronaviruspandemin har lett till stora förändringar i utbytessituationen. Ifall du bestämmer dig att åka till utbytesdestinationen beakta följande frågor när du förbereder dig för ditt utbyte:

 • Notera att pandemisituationen kans förändras snabbt och universiteten måste vänja sig vid de nationella instruktioner som värdlandet i fråga har fastställt, även på relativt kort sikt.
 • Enligt den tidigare fastställda principen, erbjuder Aalto-universitetet fr.o.m. läsåret 2020–21 inte stöd för överflödiga avgifter gällande resor, boende eller egendom om ditt utbyte senare annulleras eller avbryts på grund av pandemin eller någon annan krissituation. Detta betyder att studenten bör enligt sitt bästa omdöme bedöma situationen och uppfatta de finansiella konsekvenserna som följer.
 • Överväg noggrant i vilket skede det lönar sig att sköta bokningar, avgifter och researrangemang och se till att du har möjlighet att annullera dem utan att behöva betala onödiga avgifter.
 • Se i synnerhet till att dina försäkringar är tillräckligt heltäckande.

Om utbytesuniversitet annullerar ditt utbyte läsåret 2021–22  

 • Om ditt utbytesuniversitet meddelar att de ställer in utbytena, kontakta genast den utbytesansvariga vid din egen högskola.
 • Om du har fått en utbytesplats till höstterminen kan du be Aalto-universitetet reda ut om det är möjligt att flytta utbytet till vårterminen 2022.
  • Observera att en förutsättning för att flytta utbytet är att du fortfarande har plats för utbytesstudierna i din examen.
  • För teknikstuderande räcker undantagsvis 20 studiepoäng studier som kan inkluderas i examen. För att kunna flytta utbytet måste du ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.
 • Om det inte är möjligt att flytta utbytet till vårterminen 2022 annulleras ditt utbyte, och du kan inte få en ersättande utbytesplats.
 • Om du antagits till utbyte för hela läsåret betyder annulleringen av höstterminen att utbytet förkortas eller annulleras.
 • Utbyten för vårterminen 2022 kan inte flyttas.
 • Om utbytet annulleras kan man inte få en ersättande utbytesplats.
 • Om utbytesuniversitetet erbjuder utbyte på distans kan du genomföra studierna om du vill. Aalto-universitetet betalar dock inga stipendier för distansutbyte. Erasmus-stipendiet betalas inte heller för distansutbyten. Ett utbyte som genomförts på distans räknas som ett genomfört utbyte.

Kan jag annullera eller flytta mitt utbyte?

 • Utbytet kan inte flyttas till en senare termin endast på ditt önskemål.
 • Du kan ställa in ditt utbyte på grund av coronaviruspandemin om du vill. Meddela din högskolas utbytesansvariga så snart som möjligt efter att du fattat beslutet.
 • Om du har blivit vald för utbyte för ett helt läsår men vill förkorta utbytet till en termin, kontakta din högskolas utbytesansvariga så snabbt som möjligt.
 • Att ställa in utbytet på grund av COVID-19 pandemin försämrar inte dina chanser att bli antagen till ett nytt utbyte.

Hur ansöker jag om en ny utbytesplats?

 • Om ditt utbyte ställs in pga. coronapandemin kan du ansöka om ett nytt utbyte i Aalto-universitetets utbytesansökan.
 • Du ska tydligt föra fram den avbrutna eller annullerade utbytet i din ansökan.
 • Flexibilitet i utbytena är möjligt en gång/sökande, men du måste i så fall söka senast i huvudansökan januari 2022, ifall utbytet är planerat till hösten 2021 och senast i huvudansökan januari 2023 ifall utbytet är planerat till vårterminen 2022.
 • Följande ansökningstidtabeller finns I Into: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=12368155


 • För ekonomie studerande beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer:
  • Jämförelsetalet (studieframgångsindexet) som beräknas för dig med det talet som använts när du antagits till utbyte läsåret 2021–22. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig.
  • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier (internationell biämneshelhet).
 • För studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer:
  • Jämförelsetalet (studieframgångsindexet) som beräknas för dig med det talet som använts när du antagits till utbyte läsåret 2021–22 Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig. Om beslutet om antagning till utbyte inte kan fattas på basis av jämförelsetalet används antagningskriterierna som definierats i utbytesprinciperna för Högskolan för konst, design och arkitektur.
  • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier. Du måste ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.
 • För teknikstuderande beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer:
  • Jämförelsetalet som beräknas för dig jämförs med det talet som använts när du antagits till utbyte läsåret 2021–22. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig.
  • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier. För studerande som valts till utbyte för läsåret 2021–22 räcker 20 studiepoäng studier som kan inkluderas i examen.  Du måste ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram. 
  • Ett utbyte som annullerats pga. COVID-19 påverkar inte hur du placerar dig i följande utbytesantagning.


 Utbyten våren 2021, Otnäs campus

Anvisningar för utbyten våren 2021

Aalto-universitetets ledning har efter granskningen av pandemisituationen fastställt följande riktlinjer gällande utbyten för våren 2021:

Aalto-universitetet rekommenderar att utbytena våren 2021 genomförs virtuellt (som distansstudier) ifall värduniversitetet möjliggör detta. Studenten fattar dock det slutliga beslutet om resandet till utbytesdestinationen själv.

COVID-19 coronaviruspandemin har lett till stora förändringar gällande utbyten. Ifall du bestämmer dig att åka till utbytesdestinationen beakta följande frågor när du förbereder dig för ditt utbyte:
•    Notera att pandemisituationen kans förändras snabbt och universiteten måste vänja sig vid de nationella instruktioner som värdlandet i fråga har fastställt, även på relativt kort sikt.  
•    Enligt den tidigare fastställda principen, erbjuder Aalto-universitetet fr.o.m. läsåret 2020–21 inte stöd för överflödiga avgifter gällande resor, boende eller egendom om ditt utbyte senare annulleras eller avbryts på grund av pandemin eller någon annan krissituation. Detta betyder att studenten bör enligt sitt bästa omdöme bedöma situationen och uppfatta de finansiella konsekvenserna som följer.
•    Överväg noggrant i vilket skede det lönar sig att sköta bokningar, avgifter och researrangemang och se till att du har möjlighet att annullera dem utan att behöva betala onödiga avgifter.
•    Se i synnerhet till att dina försäkringar är tillräckligt heltäckande.

Om utbytesuniversitet annullerar ditt utbyte våren 2021
•    Om ditt utbytesuniversitet meddelar att de ställer in utbytena för vårterminen 2021, kontakta genast den utbytesansvariga vid din egen högskola.
•    Ifall utbytet till vårterminen 2021 annulleras kan du inte få en ersättande utbytesplats.
•    Om utbytesuniversitetet erbjuder utbyte på distans kan du genomföra studierna om du vill. Aalto-universitetet betalar dock inga stipendier för distansutbyte. Reglerna för externt finansierade stipendier klarnar senare. Ett utbyte som genomförts på distans räknas som ett genomfört utbyte.

Kan jag annullera eller flytta mitt utbyte?
•    Utbytet kan inte flyttas till en senare termin endast på ditt önskemål.
•    Du kan ställa in ditt utbyte på grund av coronaviruspandemin om du vill. Meddela din högskolas utbytesansvariga så snart som möjligt efter att du fattat beslutet.
•    Att ställa in utbytet på grund av pandemin försämrar inte dina chanser att bli antagen till ett nytt utbyte.


Hur ansöker jag om en ny utbytesplats?
•    Om ditt utbyte ställs vårterminen 2021 pga. COVID-19 pandemin kan du ansöka om en ny utbytesplats i Aalto-universitetets utbytesansökan.


•    För ekonomie studerande beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer:
o    Jämförelsetalet (studieframgångsindexet) som beräknas för dig med det talet som använts när du antagits till utbyte vårterminen 2021. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig.
o    För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier (internationell biämneshelhet).

•    För studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer:
o    Jämförelsetalet (studieframgångsindexet) som beräknas för dig med det talet som använts när du antagits till utbyte vårterminen 2021. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig. Om beslutet om antagning till utbyte inte kan fattas på basis av jämförelsetalet används antagningskriterierna som definierats i utbytesprinciperna för Högskolan för konst, design och arkitektur.
o    För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier. Du måste ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.

•    För teknikstuderande beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer:
o    Jämförelsetalet som beräknas för dig jämförs med det talet som använts när du antagits till utbyte vårterminen 2021. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig.
o    För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier.  För studerande som valts till utbyte för våren 2021 räcker 20 studiepoäng studier som kan inkluderas i examen.  Du måste ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.
o    Utbytet våren 2021 påverkar inte hur du placerar dig i följande utbytesantagning.

•    Flexibilitet i utbytena är möjligt i den sökandes nästa ansökan, senast i huvudansökan januari 2022. Den studerande ska tydligt föra fram den avbrutna eller annullerade utbytesperioden våren 2021 när hen ansöker. Följande ansökningstidtabeller finns i Into: Anvisningar för ansökan.


 Våren 2020

Alla minst en termin långa utbyten som varit inplanerade våren 2020 (avbrutna utbyten, annullerade utbyten och utbyten som fortsatt som distansstudier):   

 • Dessa utbyten kan inte fortsättas eller flyttas. 

 • Du kan ansöka om ett nytt utbyte i Aalto-universitetets utbytesansökan:

  • För ekonomie studerande beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer: 

   • Ett utbyte som genomförts på distans räknas som ett genomfört utbyte, och du kan inte ansöka om att åka på utbyte igen på samma examensnivå. 

   • Om utbytet har avbrutits eller annullerats jämförs jämförelsetalet (studieframgångsindexet) som beräknas för dig med det talet som använts när du antagits till utbyte vårterminen 2020. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig. 

   • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier (internationell biämneshelhet).  

  • För studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer: 

   • Ett utbyte som genomförts på distans räknas som ett genomfört utbyte. 

   • Om utbytet har avbrutits eller annullerats jämförs jämförelsetalet (studieframgångsindexet) som beräknas för dig med det talet som använts när du antagits till utbyte vårterminen 2020. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig. Om beslutet om antagning till utbyte inte kan fattas på basis av jämförelsetalet används antagningskriterierna som definierats i utbytesprinciperna för Högskolan för konst, design och arkitektur. 

   • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier. Du måste ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.

  • För teknikstuderande beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer: 

   • Ett utbyte som genomförts på distans räknas som ett genomfört utbyte. 

   • Jämförelsetalet som beräknas för dig jämförs med det talet som använts när du antagits till utbyte vårterminen 2020. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig.  

   • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier. För studerande som antagits till utbyte våren 2020 räcker 20 studiepoäng studier som kan inkluderas i examen.  Du måste ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.  

   • Utbytet våren 2020 påverkar inte hur du placerar dig i antagningen till följande utbyte.  

 • Flexibilitet i utbytena är möjligt en gång/sökande, men du måste i så fall söka senast i huvudansökan januari 2021. Du ska tydligt föra fram det avbrutna eller annullerade utbytet våren 2020 när du ansöker. Följande ansökningstidtabeller finns i Into.

 Läsåret 2020–2021, Otnäs campus

Anvisningar för dem som antagits till utbyte läsåret 2020–2021 

Aalto-universitetets ledning har efter granskningen av pandemisituationen fastställt följande riktlinjer gällande utbyten hösten 2020:

Aalto-universitetet rekommenderar att utbytena hösten 2020 genomförs virtuellt (som distansstudier) ifall värduniversitetet möjliggör detta. Studenten fattar dock det slutliga beslutet om resandet till utbytesdestinationen själv. Fysisk mobilitet rekommenderas tidigast till dem som blivit antagna till vårterminen 2021, ifall den dåvarande situationen tillåter detta.  

COVID-19 coronaviruspandemin har lett till stora förändringar i utbytessituationen. Ifall du bestämmer dig att åka till utbytesdestinationen beakta följande frågor när du förbereder dig för ditt utbyte: 

 • Notera att pandemisituationen kans förändras snabbt och universiteten måste vänja sig vid de nationella instruktioner som värdlandet i fråga har fastställt, även på relativt kort sikt.  

 • Enligt den tidigare fastställda principen, erbjuder Aalto-universitetet fr.o.m. läsåret 2020–21 inte stöd för överflödiga avgifter gällande resor, boende eller egendom om ditt utbyte senare annulleras eller avbryts på grund av pandemin eller någon annan krissituation. Detta betyder att studenten bör enligt sitt bästa omdöme bedöma situationen och uppfatta de finansiella konsekvenserna som följer. 

 • Överväg noggrant i vilket skede det lönar sig att sköta bokningar, avgifter och researrangemang och se till att du har möjlighet att annullera dem utan att behöva betala onödiga avgifter. 

 • Se i synnerhet till att dina försäkringar är tillräckligt heltäckande.

Om utbytesuniversitet annullerar ditt utbyte hösten 2020  

 • Om ditt utbytesuniversitet meddelar att de ställer in utbytena för höstterminen 2020, kontakta genast den utbytesansvariga vid din egen högskola.  

 • Du kan be Aalto-universitetet reda ut om det är möjligt att flytta utbytet till vårterminen 2021. 

  • Observera att en förutsättning för att flytta utbytet är att du fortfarande har plats för utbytesstudierna i din examen. 

  • För teknikstuderande räcker undantagsvis 20 studiepoäng studier som kan inkluderas i examen.   För att kunna flytta utbytet måste du ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.

 • Om det inte är möjligt att flytta utbytet till vårterminen 2021 annulleras ditt utbyte, och du kan inte få en ersättande utbytesplats.  

 • Om utbytesuniversitetet erbjuder utbyte på distans kan du genomföra studierna om du vill. Aalto-universitetet betalar dock inga stipendier för distansutbyte. Reglerna för externt finansierade stipendier klarnar senare. Ett utbyte som genomförts på distans räknas som ett genomfört utbyte. 

 • Om du antagits till utbyte för hela läsåret betyder annulleringen av höstterminen att utbytet förkortas eller annulleras.

Hur ansöker jag om en ny utbytesplats? 

 • Om ditt utbytesuniversitet ställer in ditt utbyte höstterminen 2020 och utbytet inte kan flyttas till vårterminen 2021, kan du ansöka om ett nytt utbyte i Aalto-universitetets utbytesansökan. 

 • För ekonomie studerande beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer:

  • Jämförelsetalet (studieframgångsindexet) som beräknas för dig med det talet som använts när du antagits till utbyte höstterminen 2020. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig.

  • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier (internationell biämneshelhet).

 • För studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer: 

  • Jämförelsetalet (studieframgångsindexet) som beräknas för dig med det talet som använts när du antagits till utbyte höstterminen 2020. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig. Om beslutet om antagning till utbyte inte kan fattas på basis av jämförelsetalet används antagningskriterierna som definierats i utbytesprinciperna för Högskolan för konst, design och arkitektur. 

  • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier. Du måste ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.

 • För teknikstuderande beaktas följande faktorer utöver ikraftvarande principer: 

  • Jämförelsetalet som beräknas för dig jämförs med det talet som använts när du antagits till utbyte höstterminen 2020. Av dessa används det jämförelsetalet som är fördelaktigare för dig.  

  • För att kunna bli antagen till ett nytt utbyte måste du fortfarande ha plats i din examen för utbytesstudier.  För studerande som valts till utbyte för hösten 2020 räcker 20 studiepoäng studier som kan inkluderas i examen.  Du måste ha en studieplan för utbytet som understöds av ditt utbildningsprogram.  

  • Utbytet hösten 2020 påverkar inte hur du placerar dig i följande utbytesantagning. 

 • Flexibilitet i utbytena är möjligt en gång/sökande, men du måste i så fall söka senast i huvudansökan januari 2021. Du ska tydligt föra fram den avbrutna eller annullerade utbytesperioden hösten 2020 när du ansöker. Följande ansökningstidtabeller finns i Into: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=12368155.

Kan jag annullera eller flytta mitt utbyte? 

 • Utbytet kan inte flyttas till en senare termin endast på ditt önskemål. 

 • Du kan ställa in ditt utbyte på grund av coronaviruspandemin om du vill. Meddela din högskolas utbytesansvariga så snart som möjligt efter att du fattat beslutet. 

 • Att ställa in utbytet på grund av pandemin försämrar inte dina chanser att bli antagen till ett nytt utbyte. 

 • Om du har blivit vald för utbyte för ett helt läsår men vill förkorta utbytet till en termin, kontakta din högskolas utbytesansvariga så snabbt som möjligt.

 Läsåret 2020–2021, enheten i S:t Michel

Enheten i S:t Michel har avvikande anvisningar på grund av det obligatoriska utlandsutbytet.  Mer information får du av den utbytesansvariga vid enheten i S:t Michel.

 Läsåret 2020–2021, CEMS-programmet

CEMS-programmet har avvikande anvisningar på grund av det obligatoriska utlandsutbytet. Mer information om programmet: cems@aalto.fi


Högskolornas principer för internationellt studentutbyte

 Högskolan för konst, design och arkitektur
För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.
 De tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.


Detta är ett sammandrag över principerna för utbyte. Längst ned på denna sida hittar du de principer som fastställts vid de enskilda högskolorna.

Aalto-universitetet beviljar stipendium för utbytesstudier. För beviljande och utbetalning av stipendier ansvarar de personer vid högskolorna som ansvarar för studentutbyte.

Utbytesstudier utomlands

Dessa principer för utbyte berör grundexamensstuderande vid högskolorna för ingenjörsvetenskaper, elektroteknik, kemiteknik och teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet.

 • Aalto-universitetet stöder utbytesstudier som utförs på heltid och som ingår i den studerandes examen.  De studier som avläggs utomlands ska således inkluderas i examen vid Aalto-universitetet.
 • Utbytet varar minst 3 månader. I en ansökan är det möjligt att ansöka om utbyte för högst 12 månader (ett läsår).
 • Utbytet räknas som en del av kandidatexamen om alla eller en del av de studier som har genomförts under utbytet räknas till godo i den studerandes kandidatexamen och som en del av magisterexamen om studierna i sin helhet räknas till godo i den studerandes magisterexamen.
 • Aalto-universitetet beviljar utbytesstipendium endast för studier vid ett utländskt universitet eller annan läroanstalt på universitetsnivå. Det ska vara fråga om studier på universitetsnivå som erbjuds av ett universitet.
 • Aalto-universitetet beviljar stipendier för utbytesstudier åt studerande vid Aalto-universitetet som beviljats utbytesplats utgående från tillgängliga resurser.
 • Under utbytet ska den studerande sträva efter att genomföra studier till en omfattning av 30 studiepoäng per termin.
 • Förutsättningen för att bli antagen till utbyte är att utbytesstudierna kan inkluderas i den studerandes examen vid Aalto-universitetet.
 • En plan för utbytesstudierna inkluderas i ISP:n, och den studerande ska vara anmäld som närvarande vid Aalto-universitet under utbytesperioden.
 • En studerande som har ingått arbetsavtal med den mottagande instansen för att skriva sitt diplomarbete har möjlighet att få stipendium från Aalto-universitetet för internationell praktik. Därmed kan hen dock inte få stipendium för internationellt studentutbyte. Ansökan om stipendium för internationellt utbyte riktas till Aalto-universitetets karriärtjänster.
 • Stipendium beviljas inte för studier inom ett program som leder till att den studerande får en examen från en utländsk läroanstalt (med undantag för de gemensamma program som Aalto-universitetet deltar i genom internationellt samarbete).
Ansökningstider
 • Ansökan till utbytesprogram inom det tekniska området ordnas tre gånger per år. Ansökningstiden för varje destination fastställs årsvis. Ansökningar tas inte emot utanför ansökningstiderna.
 • Information om eventuell kompletterande ansökan ges i Into.
 • Se ansökningstiderna under Ansökningstider.
Ansökan
 • Ansökan görs i ett elektroniskt system. Till ansökan bifogas de bilagor som anges i ansökningsblanketten och eventuella andra bilagor som meddelas separat. 
 • Det är möjligt att söka till högst tre destinationer under en och samma ansökningsomgång. Om ansökningsprocessen är på hälft är det inte möjligt att påbörja en ny ansökan. 
 • Den studerande anger destinationerna i prioritetsordning. Valet är bindande. 

Ansökningsvillkor

 • Behöriga att söka till utbytesprogrammen inom det tekniska området är grundexamensstuderande som är närvaroanmälda vid de tekniska högskolorna och som vid tidpunkten för ansökan har minst 60 studiepoäng i sitt studieprestationsutdrag från Aalto-universitetet med ett vägt medeltal på minst 2,00. 
 • Närvaroanmälda studerande som har antagits direkt till studier för högre högskoleexamen är behöriga att ansöka förutsatt att de vid tidpunkten för ansökan har minst 25 studiepoäng i sitt studieprestationsutdrag från Aalto-universitetet med ett vägt medeltal på minst 2,00. Studerande som har antagits direkt till studier för högre högskoleexamen kan åka på utbyte tidigast under det andra studieåret. 

Antagningsgrunder

 • För att bli antagen till utbyte ska den studerande uppfylla de krav som de tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet ställer och eventuella särskilda krav som utbytesuniversitetet ställer.
 • Den studerande ska ha gjort upp en studieplan som omfattar minst 30 sp/termin och en plan för hur de studier som genomförs under utbytet ska inkluderas i examen vid Aalto-universitetet. 
 • En studerande som redan har en sådan mängd studiepoäng som motsvarar omfattningen på en diplomingenjörsexamen kan antas till ett utbytesprogram endast av ytterst vägande skäl.
 • En studerande vars studietid håller på att gå ut eller som beviljats tilläggstid kan inte antas till utbytesstudier utan giltigt skäl.
 • Språkkraven varierar beroende på destination. Aktuell information gällande språkkrav kan kontrolleras i anvisningarna för specifika destinationer.
 • En studerande som blivit antagen ska också söka till det utländska utbytesuniversitetet. Utbytesuniversitetet fattar det slutliga beslutet om huruvida den sökande antas som utbytesstudent.
 • Aalto-universitetets ansvarsfrihet gäller studerande som blivit antagna till utbyte.

Jämförelsetal

 • Studerande antas i regel på basis av jämförelsetal. Jämförelsetalet räknas ut på följande sätt: studiepoäng/närvaroterminer (denna termin inkluderande) x det vägda medeltalet.
  • Om den studerande har anmält sig som närvarande under den tid hen 1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995), 2) är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller 3) är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada kan dessa terminer räknas bort från antalet närvaroterminer om den studerande lämnar in ett intyg över sin frånvaro i samband med sin ansökan.
  • Vid uträkningen av jämförelsetalet beaktas de studiepoäng som registrerats i studieregistret före det datum som anonserats på webbplatsen för ansökningsanvisningar.
 • För en del utbytesdestinationer inom det tekniska området krävs ett jämförelsetal (studieframgångsindex) på minst 40. Jämförelsetalet beräknas med två decimaler. Detta gäller utbytesdestinationer i Latinamerika, Nordamerika, Asien och Australien. 
 • För en del destinationer kan det ställas minimikrav på jämförelsetalet eller medeltalet.

Stipendier

 • De tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet beviljar utbytesstipendier till studerande som har fått utbytesplats. Stipendiet betalas i två rater: före utbytet och efter utbytet, förutsatt att villkoren för utbytesstudierna uppfylls. 
 • Stipendiets storlek fastställs årligen i samband med att högskolans budget görs upp. 
 • I program med extern finansiering (t.ex. Erasmus+, Nordplus, FIRST) kan stipendierna vara av annan storlek än stipendierna i Aalto-universitetets utbytesprogram, men de sökande meddelas särskilt om vilket stipendium som är bäst för dem.
 • En studerande som åker på utbyte inom ett av Aalto-universitetets utbytesprogram och som betalar terminsavgift vid det mottagande universitetet kan få bidrag för terminsavgifter. Bidraget är högst 50 % av den betalda terminsavgiften, dock högst 2000 euro/termin.
 • Aalto-universitetet stöder även utbytesstudier för studerande som självständigt har skaffat en utbytesplats vid ett utländskt universitet. För studier under en termin eller ett läsår vid ett utländskt universitet är det möjligt att ansöka om ett så kallat free mover-stipendium.
 • Bidrag för terminsavgifter för free mover-utbyte beviljas efter övervägande. Bidraget kan sökas under särskilda ansökningstider som meddelas i Into.
 • Den andra stipendieraten betalas ut förutsatt att den studerande har uppnått de mål som ställts för utbytet och lämnat in de dokument som krävs samt att utbytesstudierna har förts in i studieregistret.
 • Om den studerande inte lyckas genomföra den mängd studier som krävs under utbytet kan hen bli tvungen att helt eller delvis återbetala det beviljade stipendiet och bidraget för terminsavgifter.
 • En utgångspunkt för utbytet är att det vid utbytesuniversitetet har funnits och fortsättningsvis finns studerande som i sin tur vill komma på utbyte till Finland och Aalto-universitetet. Vi förutsätter att våra studerande fungerar som ambassadörer för Aalto vid sina utbytesdestinationer, så att studerande vid Aalto även i fortsättningen kan åka på utbyte.
 • Studerande som har fått stipendium förbinder sig till att vid behov hjälpa till vid ett informationstillfälle för studerande som ansöker om utbyte.