Suomeksi | In English

För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.

Ansökan till utbytesuniversitetet

När din ansökan om utbyte har godkänts vid Aalto-universitetet skickas informationen vidare till utbytesuniversitetet (= nominering).

Därefter får du närmare information från utbytesuniversitetet eller utbyteskoordinatorn vid Aalto-universitetet om hur du söker till utbytesuniversitetet. Kom ihåg att kolla din e-post. Observera att du själv ansvarar för att ansökan lämnas in till utbytesuniversitetet i tid!

När du har fått ett antagningsbesked från utbytesuniversitetet har de officiellt antagit dig som utbytesstudent.

Dokument som ska lämnas in före utbytet

Du får anvisningar per e-post gällande de dokument som du ska lämna in till Aalto-universitetet innan du åker på utbyte. Utbytesstipendiet betalas efter att du har lämnat in de dokument som behövs. Kraven kan variera beroende på utbytesprogram (bilateralt eller Erasmus).

 Högskolan för konst, design och arkitektur

Före utbytet ska du lämna in följande dokument:

 •  Den elektroniska ansökan om stipendium i Study abroad-portalen efter att du fått antagningsbeskedet från utbytesuniversitetet, om du vill ansöka om stipendium.
  • Blanketten publiceras i portalen alltid när ansökan om stipendium inleds.
  • Till ansökan om stipendium ska du bifoga det officiella antagningsbeskedet från utbytesuniversitetet (t.ex. e-postmeddelande) som pdf-fil.
  • Studerande som blivit antagna till utbyte via Erasmus+ ska bifoga ett undertecknat stipendieavtal i pdf-format.
 • En uppdaterad learning agreement (studieplan) för Erasmus+ eller bilateralt utbyte för godkännande och underskrift av den akademiska handledaren/studiekoordinatorn om det har blivit ändringar i din ursprungliga learning agreement.
  • Om studieplanen klarnar först i början av utbytet lämnar du in den för godkännande då.
 • Erasmus+-studerande:
 De tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Erasmus+-utbyte:

 • Studieplan för utbytet
 • Undertecknat Erasmus-stipendieavtal  (detta får du av utbyteskoordinatorn)
 • Gör den första delen av OLS-språktestet före utbytet (du får en länk per e-post).
  • Erasmus+-programmet erbjuder verktyg som hjälper dig att utveckla dina språkkunskaper innan du åker på utbyte.
  • Språktestet är obligatoriskt för alla deltagare. Det består av två delar, av vilka den första görs före utbytet och den andra efteråt.
  • Testet är elektroniskt. Du får en inbjudan till testet per e-post innan du åker på utbyte. Resultatet av testet inverkar inte på antagningen till utbyte och delges inte utbytesuniversitetet.
  • När du gjort testet får du en inbjudan till en webbaserad språkkurs. Kursen är frivillig och avgiftsfri. Studierna sker i smågrupper under ledning av en lärare. Kursen ger inga studiepoäng, eftersom den studerande själv avgör dess omfattning.
 • Läs Erasmus-studerandes rättigheter och skyldigheter.

Studerande som åker på bilateralt utbyte (inte Erasmus-programmet)

 • Antagningsbeskedet från utbytesuniversitetet

Närvaroanmälan

Utbytesstudierna är en del av din examen, och du ska under utbytet vara anmäld som närvarande vid Aalto-universitetet.

Infotillfälle för utresande studerande

Aalto-universitetet ordnar ett infotillfälle för studerande som ska åka på utbyte. Tillfället äger vanligtvis rum i april-maj. Vi rekommenderar varmt att utresande studerande deltar i tillfället.

Läsåret 2020–2021 ordnades ett infotillfälle för utresande studerande på tisdag 17.6.2020

Presentationer 17 Juni 2020: (på engelska)

Andra förberedelser

COVID-19 coronaviruspandemin har förorsakat stora ändringar till förberedelser gällande utbytesstudier. Ta följande saker i beaktande då du förbereder ditt utbyte:

 • För tillfället fortsätter vi med förberedelserna inför höstterminen 2020 så normalt som möjligt. Ifall situationen med pandemin blir sämre är det ändå möjligt att ditt utbyte måste inhiberas eller avbrytas.
 • Tänk noga när du ska boka och betala för resor m.m. och ta hand om ett tillräckligt avbeställningsskydd för att undvika onödiga kostnader.
 • Fäst speciell uppmärksamhet vid vad dina försäkringar täcker.
 • Obs. Ifall ditt utbyte inhiberas pga. en pandemi eller annan krissituation, stödjer Aalto-universitetet inte med de övriga kostnader som gäller t.ex. resor, boende eller egendom.


 Reseanmälan
Vi rekommenderar att du gör en reseanmälan till utrikesministeriet.
 Flygbiljetter och boende

Du ansvarar själv för praktiska arrangemang och kostnader gällande resor och boende. Det mottagande universitetet erbjuder ofta hjälp med boendearrangemang. En del universitet ordnar boende för alla utbytesstuderande medan andra enbart hjälper till i bostadsletandet. I reserapporterna hittar du mer information om vad som gäller vid de enskilda universiteten.

Tips: Finnair erbjuder rabatt till 18–25-åringar.

 Försäkringar

Du ansvarar själv för att ordna de försäkringar du behöver. Det lönar sig att ta en resenärsförsäkring från ett finländskt försäkringsbolag som täcker minst resorna mellan Finland och utbytesdestination samt utbytesvistelsen. Försäkringen bör även täcka kostnader för att förflytta insjuknad person till Finland och skicka en eventuell ledsagare.

Finland har ingått överenskommelser om social trygghet med ett flertal länder. Dessa överenskommelser innefattar vanligtvis även vård av allmänläkare. Mer information ges av FPA. För de nordiska länderna behövs ingen särskild sjuk- och olycksfallsförsäkring, eftersom den finländska sjukförsäkringen gäller i alla nordiska länder.

Sjukförsäkring för studerande som åker till EU-länder

Med ett europeiskt sjukvårdskort får du sjukvård då du vistas i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Rätten till sjukvård bevisas med det europeiska sjukvårdskortet. Ansökan om ett europeiskt sjukvårdskort från FPA kan göras av alla som omfattas av den finländska sociala tryggheten och som planerar t.ex. studier i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Kom ihåg att ansöka om kortet i god tid! Kortet är avgiftsfritt och kan fås på finska eller svenska.

Kortägaren är berättigad till medicinskt nödvändig sjukvård i ovannämnda länder. Varje land erbjuder vård i enlighet med landets lagstiftning. Kortägaren får vård till motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen. Du kan få vård om du insjuknar akut eller som ansluter till en kronisk sjukdom. Bestämmelserna täcker inte situationer där syftet med vistelsen är att få vård. Om du söker dig till en läkare eller ett sjukhus som inte omfattas av detta system blir du tvungen att stå för kostnaderna själv.

Ta reda på vad som gäller i utbyteslandet innan du åker. Mer information får du genom att vända dig till sjukförsäkringsinstitutionen i utbyteslandet.

Det europeiska sjukvårdskortet berättigar inte till ersättning för transport på grund av sjukdom eller olycka från ett land utanför Norden till Finland. En lämplig försäkring ersätter denna typ av kostnader och ersätter dessutom tilläggsavgifter och självriskandelen för vård.

Mer information på FPA:s webbplats.

 Studentvisum och uppehållstillstånd

Du ska skaffa studentvisum och uppehållstillstånd om värdlandet kräver det. För studentvisum behövs vanligtvis ett antagningsbesked från utbytesuniversitetet och andra dokument. Kontrollera i god till med värdlandets ambassad vilka dokument som behövs. En del utbytesuniversitet erbjuder hjälp med att skaffa visum. Om värdlandet inte har en ambassad i Finland behandlas visumfrågor i ett annat land. Du hittar mer information om saken på webbsidorna för Finlands utrikesministerium.

Även studerande som åker på utbyte till EU-länder är ofta tvungna att skaffa uppehållstillstånd. Tillståndet skaffas i allmänhet hos lokala myndigheter efter ankomst i landet.

 Din bostad i Finland

Kom ihåg att göra flyttanmälan! Det kan du göra antingen på ett postkontor eller på Postens webbplats.

Om du bor i en AUS- eller HOAS-bostad kan du skaffa en underhyresgäst för den tid du är på utbyte. Mer information på organisationernas webbplatser.