Starting Point of Wellbeing tarjoaa Aallon opiskelijoille neuvontaa ja palveluohjausta hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Syksyllä 2018 toimintansa aloittanut Starting Point of Wellbeing on saanut hyvän vastaanoton ja jatkaa toimintaansa keväällä 2019. Uutena lisänä kevään tarjontaan on opinto-ohjaajien aika keskiviikkoiltapäivisin. Opinto-ohjaaja auttaa mm. opintojen suunnittelussa ja työelämään suuntautumisessa. Opon kanssa voit pohtia esimerkiksi erilaisia opintoihin liittyviä haku- ja valintatilanteita (sivuaineet, vaihto-opinnot, harjoittelu, JOO-opinnot ja muut vapaasti valittavat opinnot).

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan YTHS:n, opinto- ja uraohjauspsykologien, opinto-ohjaajien, Aalto-pappien, UniSportin ja AYY:n palveluihin!

Starting Point of Wellbeing on auki arkisin klo 9.00-15.00.

Osoite: Y199c, Otakaari 1.

Starting Point of Wellbeingin lukujärjestys Intossa


***

Starting Point of Wellbeing erbjuder de studerande information och servicerådgivning i frågor som rör välbefinnande.

Starting Point of Wellbeing verksamheten startade hösten 2018 och har fått ett bra mottagande. Verksamheten fortsätter vårterminen 2019 och utvidgas med studievägledningstjänster för studerande. Med studievägledaren kan du diskutera och planera dina studier, samtala om arbetsliv, få information om biämnesval, utbytesstudier, praktikfrågor, JOO-studier och valbara studier.

Studievägledaren är på plats varje onsdag eftermiddag.

Kom och bekanta dig med de tjänster som erbjuds av SHVS, studiepsykologerna, studievägledarna, Aalto-prästerna, UniSport och AUS. 

Starting point of Wellbeing är öppet vardagar kl 9.00–15.00. 

Rum Y199c, Otsvängen 1.

Tidtabell av Starting Point of Wellbeing i Into


***

Starting Point of Wellbeing offers advice and guidance for Aalto students on services related to wellbeing.

Students have found and received well the Starting Point of Wellbeing that was originally launched and opened in September 2018. Starting Point of Wellbeing will be open also in spring 2019. What is new this spring is that we have reserved Wednesday afternoons for study counsellors. A study counsellor helps in issues related to study planning and work life orientation. With a study counsellor, you may discuss for instance different types of admission and selection related issues (minors, exchange studies, internship, studies in other Finnish universities and other elective studies).

Warmly welcome to find out more about the services of the Finnish Student Health Service (FSHS), study and career planning psychologists, study counsellors, Aalto chaplains, UniSport and the student union AYY!

Starting Point of Wellbeing is open on weekdays 9–15.

Room Y199c (Otakaari 1).

Timetable of Starting Point of Wellbeing in Into

***