You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

På svenska

Tämä sivusto on ohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy kandidaattiohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen.

  1. Department of Art Grants 2020 21.01.2020
  2. Teaching and learning evaluation exercise – TEE 2020 | Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE2020 | Evaluering av undervisning och lärande – TEE2020 15.01.2020
  3. Muutoksia sanakirjapalveluissa: uusi RedFox Master käytössä I Changes in dictionary services: new service RedFox Master in use 14.01.2020
  4. Adobe-sovellusten asennukset ja lisenssit muuttuvat 15.11.2019 alkaen | Adobe installations and licenses will change starting 15 November 14.11.2019
  5. Haku vaihto-opintoihin lukuvuodelle 2020-2021 ARTSin opiskelijoille | Application for exchange studies for the Academic year 2020-2021 for the students of the School of ARTS 13.01.2020

RSS