You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

På svenska

Tämä sivusto on ohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy kandidaattiohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen.

  1. AllWell? 2020 Opiskeluhyvinvointikysely | Enkäten om välbefinnande under studierna | Study well-being questionnaire 26.11.2019
  2. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (joulukuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (december) | Supporting your study well-being (December) 29.11.2019
  3. Yrittäjyyskursseja III periodissa | Kurser i entreprenörskap i period III | Multidisciplinary Entrepreneurship Courses for Period lll 04.12.2019
  4. Hakuaika Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin 3.1. saakka | Ansökningstiden till Aalto-universitetets magisterprogram fram till 3.1 | Application period for Master’s programmes runs until 3 January 03.12.2019
  5. Flow of studies – opinnot sujuvammiksi | Flow of studies – möjliggör smidiga studier | Flow of studies – helping students hit stride 03.12.2019

RSS