Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Osa opinnoista on avoimia kaikille, osaa varten tulee erikseen hakea opinto-oikeutta.

  • Ns. Aalto-kurssit ja University Wide Art Studies -kurssit sekä tekniikan korkeakoulujen kaikki kurssit ovat avoimia kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille. Opinto-oikeutta näille kursseille ei tarvitse erikseen hakea.
  • Näiden kurssien lisäksi Kauppakorkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoavat eräillä kursseillaan paikkoja muiden koulujen opiskelijoille. Opinto-oikeutta tulee erikseen hakea. Hakuaika niille myöhemmin tänä lukuvuonna suoritettaville kursseille, joille tulee erikseen hakea opinto-oikeutta, on nyt käynnissä. Hakuaika jatkuu 11.2. saakka.
  • Aallon opiskelijan on myös mahdollista hakea oikeutta suorittaa sivuaine jossakin toisessa Aallon koulussa. Suurimpaan osaan Aallon sivuaineisiin voi hakea opinto-oikeutta seuraavan kerran toukokuussa 2019.

Tutustu Aallon tarjoamiin mahdollisuuksiin: https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Sivuaineet+2018-2020

Studerande vid Aalto-universitetet kan avlägga studier också vid en annan högskola inom Aalto. Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen och kurser, andra är fritt valbara.

  • Aalto-kurserna, University Wide Art Studies -kurserna och kurserna vid de tekniska högskolorna är öppna för alla studerande vid Aalto-universitetet. Du behöver inte söka studierätt för dessa kurser.
  • Handelshögskolan och Högskolan för konst, design och arkitektur erbjuder inom vissa av sina kurser platser även för studerande vid de andra högskolorna. Antalet platser är begränsat och du bör ansöka separat om studierätt till kurserna. Ansökningstiden för studier under läsår har börjat och fortsätter till 11:e Februari.
  • En studerande kan också söka studierätt till en biämneshelhet in en annan högskola inom Aalto. Följande ansökan till biämnena ordnas i maj 2019.

Bekanta dig med utbudet i Aalto: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=7145969

Aalto University students may complete studies in another Aalto school. Some courses and minors are open for all while others require an application.

  • So called Aalto cross-school courses and University Wide Art Studies -courses as well as Schools of Technology courses are open for all Aalto students. You need not separately apply for a study right for these courses.
  • School of Arts, Design and Architecture and School of Business offer places on some of their courses for students from other Aalto Schools. Places are limited, and study right must be applied for. The application period for courses to be completed during the Spring Semester runs until February 11th.
  • It is also possible to apply for a right to complete a minor at another Aalto School. Next general application period for minors at Aalto is in May 2019.

Explore the possibilities Aalto offers: https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Minors+2018-2020