Suomeksi

Allmänt om biämnet

Biämnet inom kandidatexamen omfattar 20-25 sp. Biämnet (20-25 sp) och de fritt valbara studierna (25-30 sp) ska totalt omfatta 50 sp. Biämnet fastställs i den individuella studieplanen (ISP). Studerande som har informationsnätverk eller produktionsekonomi som huvudämne ska studera ett tekniskt biämne.

I vissa fall kan biämnesstudier möjliggöra överföring till ett annat magisterprogram inom det tekniska området än det som den studerande ursprungligen beviljats studierätt för. De kriterier som gäller överföring mellan kandidat- och magisterskedet kan du bekanta dig med här.

Biämnesutbudet för läsåren 2018-2020 hittar du här: Biämnen 2018-2020. Du kan sortera utbudet efter tema, språk eller målgrupp. Biämnen som erbjuds vid de tekniska högskolorna hittar du med hjälp av koden i beskrivningen (SCI, ENG, CHEM eller ENG i början av koden).

 Biämne för studerande inom datateknik

Den studerande kan välja ett biämne vid Högskolan för teknikvetenskaper, en annan teknisk högskola vid Aalto-universitetet, Aalto-universitetets handelshögskola, Högskolan för konst, design och arkitektur eller ett annat universitet i hemlandet eller utomlands. En huvudämnesstuderande inom datateknik kan inte studera ett biämne inom datateknik (ett undantag utgörs av biämnet International Studies Minor som genomförs i form av utbytesstudier i utlandet).

 Biämne för studerande inom informationsnätverk

En studerande med informationsnätverk som huvudämne kan välja ett tekniskt biämne bland de tekniska högskolornas biämnesutbud på kandidatnivå. Biämnet ska avvika innehållsligt från det egna huvudämnet. Om en studerande med informationsnätverk som huvudämne väljer ett biämne inom något annat område än teknik ska hen inkludera tekniskt inriktade kurser i en omfattning av minst 20 sp i de fritt valbara studierna. Examen ska alltså innehålla tekniska studier i en omfattning av minst 20 sp utöver de obligatoriska grund- och huvudämnesstudierna. Dessa kurser fastställs i den studerandes individuella studieplan, som görs upp innan den studerande börjar genomföra kurserna.

 • SCI3096 Data Science
 • SCI3035 Energiatieteet
 • SCI3033 Matematiikka
 • SCI3034 Systeemitieteet
 • SCI3032 Teknillinen fysiikka
 • SCI3031 Tietotekniikka
 • SCI3063 Tilastotiede
 • ENG3045 Energia- ja ympäristötekniikka
 • ENG3046 Kone- ja rakennustekniikka
 • ENG3047 Rakennettu ympäristö
 • ENG3050 Insinööritieteiden älykkäät järjestelmät
 • ENG3048 Computation and Modelling in Engineering
 • ENG3061 Energiatekniikka
 • ENG3062 Georakentaminen
 • ENG3063 Konetekniikka
 • ENG3071 Geoinformatiikka
 • ELEC3019 Automaatio- ja systeemitekniikka
 • ELEC3021 Bioinformaatioteknologia
 • ELEC3057 Digital Systems and Design (UUSI)
 • ELEC3018 Elektroniikka ja sähkötekniikka
 • ELEC3020 Informaatioteknologia
 • CHEM3051 Biotuotteet (UUSI)
 • CHEM3016 Kemia
 • CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka
 • CHEM3018 Luonnonvarojen kestävä jalostaminen
 • CHEM3037 Teollisuus ja ympäristö

Om något biämne inte är gångbart som tekniskt biämne i kandidatexamen beror det på att innehållet och lärandemålen inte motsvarar det tekniska kunnande som anges i examensfordringarna. Till exempel biämnen som erbjuds vid Handelshögskolan eller Högskolan för konst, design och arkitektur uppfyller inte de tekniska kraven. Nedan anges några biämnen som inte räknas som tekniska biämnen:

 • ENG3049 Aaltonaut
 • BIZ30004E Information Technology Programme
 • ARTS3046 Media
 Biämne för studerande inom produktionsekonomi

En huvudämnesstuderande inom produktionsekonomi väljer ett biämne bland de tekniska högskolornas biämnesutbud på kandidatnivå. Biämnet ska tydligt avvika från studierna inom produktionsekonomi, vara inriktat på ingenjörs- eller naturvetenskap (ett s.k. tekniskt biämne) och omfatta 25 studiepoäng.

 • SCI3035 Energiatieteet
 • CHEM3051 Biotuotteet
 • SCI3096 Data Science
 • ELEC3057 Digital Systems and Design
 • SCI3033 Matematiikka *)
 • SCI3034 Systeemitieteet
 • SCI3032 Teknillinen fysiikka
 • SCI3031 Tietotekniikka
 • ENG3061 Energiatekniikka
 • ENG3062 Georakentaminen
 • ENG3063 Konetekniikka
 • ENG3064 Rakennustekniikka
 • ENG3071 Geoinformatiikka
 • ELEC3019 Automaatio- ja systeemitekniikka
 • ELEC3021 Bioinformaatioteknologia
 • ELEC3018 Elektroniikka ja sähkötekniikka
 • ELEC3020 Informaatioteknologia
 • CHEM3016 Kemia

*) För en studerande inom produktionsekonomi får biämnet i matematik inte innehålla kurserna MS-C1001 Shapes in action (5 sp), MS-E1000 Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets Art and Architecture (5-15 sp) och UWAS-C0014 Spatical Structures (5 sp).

Även följande biämnen lämpar sig som tekniskt biämne:

 • CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka
 • CHEM3037 Teollisuus ja ympäristö
 • ENG3045 Energia- ja ympäristötekniikka
 • ENG3046 Kone- ja rakennustekniikka
 • ENG3050 Insinööritieteiden älykkäät järjestelmät
 • ENG3048 Computation and Modelling in Engineering

 Däremot lämpar sig följande biämnen inte som tekniskt biämne:

 • ENG3065 Kiinteistötalous
 • CHEM3018 Luonnonvarojen kestävä jalostaminen
 • SCI3063 Tilastotiede
 • ENG3047 Rakennettu ympäristö
 • SCI3030 Informaatioverkostot
 • ENG3049 Aaltonaut
 • CHEM3040 CHEMARTS
 • ENG3070 Vesi- ja ympäristötekniikka

Det rekommenderas att biämnet genomförs under det tredje studieåret. Notera dock att vissa biämnen kan vara uppbyggda på så sätt att en del kurser ska genomföras redan under det andra studieåret.

Vid valet av biämne är det skäl att vara uppmärksam på att det kan finnas begränsningar eller ansökningstider för somliga biämnen.

 Biämne för studerande inom teknisk fysik och matematik

För TFM-studerande är valet av biämne i princip inte begränsat, utan de studerande kan välja ett biämne vid Högskolan för teknikvetenskaper, någon annan av Aalto-universitetets högskolor eller vid ett annat universitet i hemlandet eller utomlands. Som biämne lämpar sig dock inte ett biämne som utgår från huvudämnet. Vid valet av biämne kan du få hjälp av professorerna inom huvudämnena.

Högskolan för teknikvetenskaper och de övriga högskolorna vid Aalto erbjuder en mängd biämnen som lämpar sig även för huvudämnesstuderande inom TFM. Biämnesutbudet vid Aaalto är brett och till vissa delar mångvetenskapligt: de studerande uppmanas till att modigt välja bland utbudet inom, eller utanför, Högskolan för teknikvetenskaper. Ett traditionellt alternativ är ett teoretiskt biämne som stöder det valda huvudämnet. Till dessa hör biämnen som innehåller databehandling, beräkningsbaserad vetenskap, fysik och matematik. Biämnet kan genomföras även i samband med utbytesstudier, och för detta utgör International Studies Minor ett bra alternativ.

 International Studies Minor

Code: SCI3041
Extent: 20-25 cr
Language: According to agreement
Professor in charge: Professors in charge of the majors
Target group: Students of the School of Science

International studies minor consists of courses, which are relevant to student’s degree at Aalto University and which are completed during the student exchange abroad. International study minor is a strong and visible unit of international dimension in a student’s degree and addresses the need for engineers who can combine technical expertise with international understanding.

In addition to the professional content of the minor, module aims to produce knowledge and practical skills in languages and intercultural competence as well as for the needs of modern working life, learned after direct experience of studying and practicing of engineering in a foreign country.  Skills such as critical thinking, ability to use relevant theoretical concepts according to context and ability to cope with uncertainty and multiple interpretations. Furthermore, student will possess an increased knowledge base related to the country or region where the student gains his/her global experience.

International studies minor consists of 20-25 credits and it can be a minor either in Bachelor of Science or Master of Science degree. It may include other than the student's major subject studies, as well as the host country language and cultural studies and it can be interdisciplinary by its nature. International minor content should be discussed in advance with the planning officer and the professor of student's major. It is possible to supplement the International Studies Minor with courses completed at Aalto University with maximum of 5 credits. Supplementation should be agreed beforehand with the planning officer and the professor of student’s major.  International studies minor is graded with the scale of pass/fail.  Terms and conditions of Aalto University student exchange applies.

Students of Industrial Engineering and Management and Information Networks: International studies minor is possible as elective studies as the minor of the degree has to be technical. Note that in Information Networks this concerns only Bachelor's degree.

Minimum requirement to gain the International Studies minor status:

 • Credits: 20-25 cr
 • Minimum requirement for professional studies completed during the exchange: 15 credits
 • Maximum requirement for language and cultural studies (with the exception of specific Language and Culture Study unities offered by exchange partner universities): 10 credits
 • Maximum supplementation with Aalto University courses:  5 credits. Following courses are recommended: language courses (advanced level), international communication courses, internationally oriented professional courses taught in English.
 • Traineeship abroad can be considered a way of completing the minor (max 5 credits)
 • Cannot include Master’s Thesis