Haastavat neuvottelut kahden suuren lehtikustantajan, Taylor & Francisin sekä Wileyn, kanssa ovat edelleen kesken. Lehdet ovat vielä tammikuun ajan luettavissa, joten nyt on viimeinen hetki ottaa talteen tarvittavat artikkelit. Kustantajien asettamien käyttöehtojen mukaan aineistoa saa yhdellä kertaa ladata kohtuullisia määriä opiskelu ja tutkimuskäyttöön.

Wileyn aineistot: http://libproxy.aalto.fi/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com

Taylor & Francisin aineistot: http://libproxy.aalto.fi/login?url=http://www.tandfonline.com/

Neuvotteluja voi seurata täältä: http://finelib.fi/neuvottelut/neuvottelutilanne/

Lisätietoja: oppimiskeskus@aalto.fi
Challenging negotiations with two major publishers, Taylor & Francis and Wiley, are still ongoing. The journals are available until the end of January 2019, so now is the time to download the necessary articles. Note that according to user terms set by publishers, it is permitted to download reasonable portions of content at a time, mass downloading is not permitted.

Wiley online: http://libproxy.aalto.fi/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com

Taylor & Francis online: http://libproxy.aalto.fi/login?url=http://www.tandfonline.com/

Learn more about the ongoing negotiations: http://finelib.fi/negotiations/negotiations/

Enquiries: oppimiskeskus@aalto.fi