Vielä ehdit! Uusi FITech-ohjelma High-Growth Operations – HGO – käynnistyy pian!

HGO on suunnattu Aalto-yliopiston eri tekniikan alojen ja Tuotantotalouden opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa Operations and Service Management (OSM) opintoja pää- tai sivuaineena tai vapaavalintaisina opintoina. Ohjelma sisältää monipuolista yhteistyötä ja kesäharjoittelun Lounais-Suomen kasvuyrityksissä vuonna 2019. Hakuaika päättyy 27.1.2019.

Lisätietoja: HGO instructions for applicants(doc), FiTech_HGO (pdf)

Last call! High-Growth Operations HGO – a new FITech Program 2019 will start at 02/2019

The program is targeted to Aalto University engineering students and Industrial Engineering and Management students, who are interested in Operations and Service Management (OSM) as a major or minor, or taking elective OSM courses. HGO includes cooperation and an internship period in companies in South-West Finland in 2019. Deadline for the applications is 27th Jan 2019.

More information: HGO instructions for applicants(doc), FiTech_HGO (pdf)